Fiscaal voordeliger om de auto van de B.V. over te hevelen naar privé

Het is algemeen bekend dat een auto in de tijd in waarde daalt (uitzonderingen daargelaten). Nadat de auto bij de dealer naar buiten rijdt, is deze al een stuk minder waard dan de koopprijs. Dit is een ‘fact of life’. Ook aan wegenbelasting (tijdelijk nog niet bij volledig elektrische auto’s), verzekering, onderhoud en brandstof/elektriciteit valt […]

Vanaf 1 oktober 2022 vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 het einde van de wachttijd voor de WIA bereiken en dan 60 jaar of ouder zijn, hoeven bij de aanvraag van een WIA-uitkering niet meer te worden onderzocht door een verzekeringsarts. De arbeidsongeschiktheid wordt dan alleen beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Als de werknemer werkt en […]

Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Veel werkgevers zullen er wel eens mee te maken hebben: een werknemer die niet goed functioneert. Laat dit dan niet op z’n beloop, maar onderneem actie. Ga allereerst met de werknemer in gesprek. Het gaat daarbij niet alleen om het benoemen van wat er niet goed gaat, maar ook om het afspreken van concrete verbeterpunten. […]

Bedrijfsopvolgingsregeling: nu kan het nog!

Op 28 april 2023 is de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Uit deze nota komt duidelijk naar voren dat – na jaren van onderzoeken, vermoedens en ideeën – er op dit moment concrete plannen liggen om de bedrijfsopvolgingsregeling te wijzigen. Dat betekent in deze: versoberen. In dit artikel ligt de focus daarom op de naderende wijzigingen en […]

Zonnepanelen als particulier of als ondernemer

Met de energiecrisis in ons achterhoofd en de zomer in aantocht kunnen we best stellen dat zonnepanelen een ‘hot item’ zijn op dit moment. Particulieren en ondernemers hebben de afgelopen jaren massaal zonnepanelen laten installeren of zijn dat wellicht nog van plan. Heb jij ze al? Het houden van zonnepanelen kan speciale fiscale gevolgen hebben. Wat zijn deze gevolgen? […]

Voorwaarden en afwegingen van externe financieringen

Financieringen Wat een wereld zou het zijn als alle dingen die je wilt hebben, je zomaar zou kunnen krijgen? Wij menen dat het veel af zou doen aan de waarde die we aan bepaalde zaken hechten. Gelukkig is die situatie niet reëel. In de ‘echte’ wereld zullen we er iets voor in moeten leggen. Dit […]

Financiële planning

Een financiële verrekijker In de financiële administratie wordt het verleden van de onderneming cijfermatig bijgehouden. Schriftelijke overeenkomsten vervullen eenzelfde functie voor het vastleggen van juridische en fiscale gebeurtenissen en rechtsverhoudingen. Al deze vastleggingen kijken naar het verleden. Misschien nog wel veel belangrijker is om vooruit te kijken. Maar, vooruitkijken kan best eng zijn. De toekomst […]

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Het kan handig zijn om met sommige werknemers een concurrentiebeding overeen te komen: je spreekt dan af dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij de concurrent mag werken of zelf concurrerende activiteiten mag verrichten. Dit kan nogal beperkend zijn voor de werknemer. Daarom is het alleen toegestaan om dit overeen te […]

Moet de werknemer instemmen met een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst?

In principe geldt dat de werknemer voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet hoeft te aanvaarden. Daarover moet tussen partijen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Daarom kan de werknemer onder omstandigheden toch worden verplicht om in te stemmen met een dergelijk voorstel […]

Testamentvormen en hun fiscale gevolgen

Testamentvormen In de vorige nieuwsbrief is erfopvolging kort genoemd en daarnaast de erfbelasting aan bod gekomen. Daarbij is ook benoemd dat op bepaalde onderdelen afgeweken kan worden van de wet via een testament. In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op de verschillende testamentvormen en hun fiscale consequenties. Via het testament kan enerzijds worden gestreefd […]