Einde ZZP?

Einze ZZP? Artikel Arjen

Vroeger bestond de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) om aan te tonen dat je zelfstandig ondernemer was. Daarna werd de Wet DBA ingevoerd, met regels om zelfstandigheid of arbeidsovereenkomst te bepalen. Het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding is hierbij een belangrijk criterium. Deze wet is nog steeds van toepassing, ook al is deze wet […]

Vermogensbelasting en negatief rendement: geld terug?

Vermogensbelasting en negatief rendement: geld terug?

Belastingheffing box 3 blijft de gemoederen bezighouden. In het kerstarrest van de Hoge Raad uit 2021 hebben de hoogste rechters van Nederland bepaald dat het systeem van het berekenen van het forfaitaire voordeel, zoals dat gold tussen 2017 en 2020, onrechtmatig was. Er ging dus een dikke streep doorheen. Er werd een nieuwe variant opgetuigd: […]

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2024?

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2024?

Goede voornemens worden traditiegetrouw gemaakt aan het begin van het jaar om bij velen al na enkele weken te stranden. Wat jammer eigenlijk. Gelukkig hoeft dat voor fiscale voornemens helemaal niet te gelden!   Wil je minder werken in de zaak en meer werken aan de zaak? Ben je van plan om eerder te stoppen […]

SAR – Het binden en boeien van personeel

SAR - Het binden en boeien van personeel

Veel ondernemers zijn op zoek naar een manier om personeel te behouden en verbinden aan de organisatie. Wellicht loop jij ook met dit vraagstuk rond. Het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden is tegenwoordig maar het begin. Er lijkt wel meer nodig te zijn om personeel vast te houden. In dit nieuwsartikel benoemen we enkele ‘bonus’-mogelijkheden om […]

Ontwikkelingen box 3 van belang voor je belastingaangifte

Ontwikkelingen box 3 van belang voor je belastingaangifte

Vanaf de belastingaangifte 2023 verandert definitief de berekening van je (belastbaar) box 3 vermogen. In de aangiftejaren 2021 en 2022 waren er nog 2 methodes om het belastbaar box 3 inkomen te berekenen. Je mocht de meest gunstige methode toepassen. In 2023 heb je geen keuze meer in toepassing van de meest gunstige methode. Je […]

Personeel & mobiliteit 2024

Personeel & mobiliteit 2024

Personeel & mobiliteit 2024 In deze krappe arbeidsmarkt met een veranderend personeelsbestand wordt in toenemende mate vormgegeven aan een adequaat mobiliteitsbeleid. Maar ook aanvullende verstrekkingen als secundaire arbeidsvoorwaarden om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Flexibelere werktijden, thuiswerken, vergoeding van sportabonnementen of overgang op een duurzamer (elektrisch) wagenpark voor het personeel zijn daar […]

Fiscaal voordeliger om de auto van de B.V. over te hevelen naar privé

Het is algemeen bekend dat een auto in de tijd in waarde daalt (uitzonderingen daargelaten). Nadat de auto bij de dealer naar buiten rijdt, is deze al een stuk minder waard dan de koopprijs. Dit is een ‘fact of life’. Ook aan wegenbelasting (tijdelijk nog niet bij volledig elektrische auto’s), verzekering, onderhoud en brandstof/elektriciteit valt […]

Vanaf 1 oktober 2022 vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 het einde van de wachttijd voor de WIA bereiken en dan 60 jaar of ouder zijn, hoeven bij de aanvraag van een WIA-uitkering niet meer te worden onderzocht door een verzekeringsarts. De arbeidsongeschiktheid wordt dan alleen beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Als de werknemer werkt en […]

Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Veel werkgevers zullen er wel eens mee te maken hebben: een werknemer die niet goed functioneert. Laat dit dan niet op z’n beloop, maar onderneem actie. Ga allereerst met de werknemer in gesprek. Het gaat daarbij niet alleen om het benoemen van wat er niet goed gaat, maar ook om het afspreken van concrete verbeterpunten. […]

Bedrijfsopvolgingsregeling: nu kan het nog!

Op 28 april 2023 is de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Uit deze nota komt duidelijk naar voren dat – na jaren van onderzoeken, vermoedens en ideeën – er op dit moment concrete plannen liggen om de bedrijfsopvolgingsregeling te wijzigen. Dat betekent in deze: versoberen. In dit artikel ligt de focus daarom op de naderende wijzigingen en […]