SAR - Het binden en boeien van personeel

SAR – Het binden en boeien van personeel

Veel ondernemers zijn op zoek naar een manier om personeel te behouden en verbinden aan de organisatie. Wellicht loop jij ook met dit vraagstuk rond. Het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden is tegenwoordig maar het begin. Er lijkt wel meer nodig te zijn om personeel vast te houden. In dit nieuwsartikel benoemen we enkele ‘bonus’-mogelijkheden om personeel te binden en boeien.

SAR-regeling

De SAR staat voor “Stock Appreciation Rights”. Hiermee bedoelen we een bonusregeling die is gekoppeld aan de waardeontwikkeling van de organisatie. De ondernemer kiest een moment als startdatum waarop de waarde van de onderneming wordt bepaald. Als de ondernemingswaarde stijgt, profiteren de medewerkers via de SAR-regeling mee met de waardestijging. Ook kan  de SAR-uitkering worden gekoppeld aan de stijging van het resultaat.

De uitbetaling van de SAR-regeling kan bijvoorbeeld over 5 jaar worden verdeeld (ieder jaar een uitbetaling van 20% van het resultaat van het eerste ‘SAR-boekjaar’). Als de SAR-regeling diverse jaren loopt, komt de meerwaarde van de SAR-regeling nog meer tot uiting bij de werknemer. De spreiding van de uitbetaling van de bonus stimuleert medewerkers om te blijven.

Het voordeel van de SAR-uitkering is dat de medewerker geen inkoop heeft, maar wel profijt heeft bij een hoger resultaat. Bovendien, medewerkers kunnen er niet slechter van worden. De voorwaarde voor de medewerker is: blijven meedoen. De SAR-participant moet dus in dienst blijven en blijven werken aan het resultaat van de onderneming. Bij uitdiensttreding vervallen de nog niet geïncasseerde SAR-rechten.

Certificaten

Een andere wijze van belonen zijn de certificaten van aandelen. Aandelen hebben in de regel stem- en winstrecht. Certificaten zijn een afgeleide van aandelen, waarbij het stemrecht wordt behouden door de ondernemer. Het winstrecht komt wel toe aan de medewerker. Zo houdt de ondernemer de touwtjes in handen, maar zijn de medewerkers toch verbonden aan een positief resultaat van de onderneming.

Aandelen

De laatste optie die wij in dit artikel aanstippen is het uitgeven van aandelen aan de medewerkers. Dit is de meest vergaande optie, omdat medewerkers dan winst- én stemrecht krijgen en zich tegen een zakelijke waarde in zullen moeten kopen. Deze optie maakt dus van de medewerker een medeondernemer.

Het stemrecht zou beperkt kunnen worden door stemrechtloze aandelen uit te geven. Desalniettemin, het uitreiken van aandelen aan een medewerker brengt met zich mee dat een medewerker veel in te brengen heeft. Dat is niet in alle gevallen gewenst. Juist de SAR, maar ook de certificaten, hebben hierdoor vaak de voorkeur om personeel te binden en boeien.

Advisering

Benieuwd naar welke optie het beste aansluit bij de wensen van jouw onderneming? Graag lichten wij bovenstaande en de fiscale consequenties van die keuzes toe in een persoonlijk gesprek.

Geschreven door Arjan van der Maas

Deel dit bericht