Werkkostenregeling

“Cup-a-soup, appels en kerstpakketten, belast of onbelast?”

Fiscale optimalisatie voor jou, je onderneming en je medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat je optimaal gebruik maakt van de vrijheden die je hebt als werkgever? Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan werknemers binnen een vooraf bepaalde vrije ruimte. Wij maken de berekening voor je en houden de risico’s in de gaten, om ervoor te zorgen dat je de ruimte binnen de WKR optimaal benut.

Lees meer

Wat houdt de WKR in?

De werkkostenregeling (WKR), al jaren heb je er als werkgever inmiddels mee te maken, maar het blijft een lastig onderwerp. Want welke vergoedingen en verstrekkingen zijn belast en welke onbelast? Wat doe je met personeelsfeestjes, cursussen, reiskosten, parkeerbonnen of een zakelijke lunch?

Alles wat je als werkgever aan een werknemer verstrekt of vergoedt, wordt in principe gezien als loon. Het is echter zo dat niet alle vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen voor werknemers worden belast. Onder de WKR is bepaald dat je binnen een vooraf vastgestelde vrije ruimte een bedrag mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Hier betaal je dus geen loonbelasting over. Over alles wat daarboven wordt vergoed, betaal je een eindheffing van 80 procent. Maar niet alle vergoedingen en verstrekkingen gaan ten koste van de vrije ruimte. Begrijp jij het nog? Voor de specialisten van onze loonafdeling kent de WKR geen geheimen meer, zij weten er alles van en regelen het voor je, of kijken met je mee en beantwoorden jouw vragen.

Wat zijn de verschillende soorten vergoedingen?

Kosten die de werknemer in opdracht en/of voor rekening van de werkgever heeft gemaakt

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die door de Belastingdienst zijn vrijgesteld

Voorziening op de werkplek (in natura) 

Vergoeding binnen 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,2 procent van het restant van die loonsom

Vergoedingen buiten 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,2 procent van het restant van die loonsom

Meer weten?

Logo Van Asselt

Afdeling Lonen