Ondernemers OASE

Zeg ondernemer, slaap je wel goed?

Denk je wel eens na over jouw persoonlijke scenario’s? Vroeg of laat wordt iedere ondernemer geconfronteerd met situaties die impact kunnen hebben op de bedrijfscontinuïteit en/of zijn/haar privésituatie. Denk hierbij aan Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken of een Echtscheiding. Vier zaken waar je vaak liever nog niet over nadenkt. Wij helpen je graag voorbereid te zijn op de toekomst. Oftewel jouw OASE!

Scenarioplanning bij onverhoopte situaties

Van Asselt heeft een kapstok ontwikkeld voor deze scenarioplanning. Overzichtelijk en concreet gepresenteerd op een aantal A4-tjes. We zoomen graag verder in op de OASE-onderdelen.

Overlijden

“Wie is jouw opvolger en wie krijgt de onderneming in bezit?”

Bij de start van de onderneming ben je nog niet bezig met wat er gebeurt wanneer je (plotseling) komt te overlijden. Wie is jouw opvolger en wie krijgt de onderneming in bezit? Wanneer er testamentair niks geregeld is, dan zijn de wettelijke bepalingen van het erfrecht van toepassing. De wet bepaalt wat er met (het eigendom van) de onderneming gebeurt. Maar is dit wel gewenst?

Hoe voorkom je dat je naasten in de financiële problemen komen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de onderneming zo veel mogelijk belastingvrij overgedragen wordt? Wanneer je als ondernemer een testament opstelt, heb je zeggenschap in de bedrijfsopvolging van de onderneming.

Je raakt als ondernemer of zzp’er (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Help! Wat nu!? Heb je iemand aangewezen die kan waarnemen? Hoe sta je er financieel voor wanneer een dergelijke situatie zich voordoet?

Veel zelfstandigen zijn bereid het risico te nemen en zich niet te verzekeren wegens de hoge premies. Is dit wel verstandig? Wij kijken graag samen met jou of het noodzakelijk is om een (tijdelijke) AOV-verzekering af te sluiten.

Arbeidsongeschikt

“Hoe sta je er financieel voor wanneer een dergelijke situatie zich voordoet?”

Stoppen met werken

“Waar het oprichten van een bedrijf in een mum van tijd geregeld is, kan het beëindigen daarvan een stuk langer duren”

Waar het oprichten van een bedrijf in een mum van tijd geregeld is, kan het beëindigen daarvan een stuk langer duren. Zeker wanneer je niet alleen onderneemt. Heb je wel eens nagedacht hoe de waarde van de onderneming dient te worden bepaald wanneer jij jouw aandeel wil overdragen aan je mede-ondernemer?

Ben je op de hoogte van de bedrijfsopvolgingsregeling? Dit is een fiscaal gunstige regeling voor het overdragen van de onderneming aan jouw kind(eren) of een ‘kroonprins(es)’?. Maar let op! Hiervoor is een goede voorbereiding vereist.

Wanneer je in de onverhoopte situatie van scheiden terecht komt, heeft dit naast emotionele effecten ook een zakelijk effect. Het is belangrijk om te weten op welke voorwaarde je gehuwd bent en wat dit betekent voor de continuïteit van de onderneming. En had er niet al een keer een tussentijdse afrekening huwelijkse voorwaarden moeten worden gemaakt? Mocht het zo zijn dat de waarde van jouw onderneming deels toekomst aan jouw ex-partner, hoe verloopt dan de verdeling? Waar haal je het geld vandaan? Hoe met opgebouwde pensioenrechten?

Echtscheiding

“Het is belangrijk om te weten op welke voorwaarde je gehuwd bent en wat dit betekent voor de continuïteit van de onderneming.”

Meer weten?

Wilco Frens RA