Ontzorgen gaat over het stellen van prioriteiten

Van Asselt helpt je kiezen

Door onze accountancyafdeling kun jij als ondernemer verder dromen en werken aan je bedrijf. Wij zorgen voor een stabiele basis waar jij als ondernemer op voort kan borduren. Jij bent per slot van rekening het liefst zo veel mogelijk met je eigen bedrijf bezig.

Onze accountants verzorgen het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen. Dit geldt zowel voor bedrijven in het MKB, als voor verenigingen en stichtingen. Dat doen wij op basis van de verwerkte administratie en aangeleverde gegevens, conform wet- en regelgeving, inclusief de benodigde publicatiestukken en notulen.

Belastingaangiften stellen wij op een fiscaal zo gunstig mogelijke wijze op. Wij blijven binnen de wet- en regelgeving maar speuren uiteraard naar verlaging van belastingdruk. Daarbij controleren wij of er een correcte aanslag wordt opgelegd en zijn wij alert op ‘rentetellers’. Indien nodig bemiddelen wij ter voorkoming van onnodige bezwaar- en beroepsprocedures.

Begroten doen we om kosten onder controle te houden, maar ook om doelen te stellen aan de inkomstenkant. Wij maken afhankelijk van afspraken en wensen ieder jaar samen met jou een begroting om je kosten en opbrengsten in kaart te brengen en om regelmatig je resultaten te vergelijken. Met de begroting kan je doelgerichter ondernemen en tijdig bijsturen.

Peter-Paul Swijnenburg

“Ze zijn niet alleen accountant, maar ook sparringpartner en adviseur. Daarnaast is het contact altijd prettig en dat is een goed teken.”

SWIJNENBURG | meet & celebrate

Naast dat we je helpen te voldoen aan rechten en plichten die jij hebt als ondernemer, bieden we je ook inzicht in tussentijdse cijfers. Deze cijfers zeggen meer dan de vaak gedateerde cijfers over het afgelopen jaar. Jij weet immers precies wat er afgelopen maand heeft plaatsgevonden, maar de vraag is of je weet wat er een jaar geleden is gebeurd. Tussentijdse cijfers verstrekken we via dashboards. Breder kijken dan je financiële administratie. Naast het financiële plaatje nemen we ook je klanten, de bedrijfsprocessen, innovatie en groei onder de loep.

Steeds vaker kiezen we met de ondernemer voor een geheel digitale manier van aanleveren en verwerken van de administratie. Bankmutaties worden automatisch herkend, inkoop- en verkoopfacturen worden automatisch geïmporteerd, gescand of gemaild en kasmutaties worden ingelezen. Jij hebt de keuze of je zelf de boekhouding in ons online boekhoudpakket voert, met ons als helpdesk, of dat je de administratie geheel aan ons uitbesteedt. ​

Per maand en/of kwartaal inzicht in je bedrijf? Met behulp van dashboards bieden we je inzicht. Inzicht in cijfers, inzicht begroting en daarmee inzicht in je bedrijf. De manier om jouw onderbuikgevoel te toetsen. Je zal niet de eerste zijn die verrast wordt en daardoor een volgende stap met zijn bedrijf kan zetten.
Naast het weergeven van je financiële cijfers, bieden we steeds vaker inzicht in alle andere datastromen in je bedrijf. Op die manier kunnen we middels data de weg naar jouw droom uitstippelen en toetsen. We werken hiervoor samen met de specialisten van bottleneck-it.