Begrotingen

“Met de begroting kun je doelgerichter ondernemen en tijdig bijsturen”

Doelgerichter ondernemen

Begroten doen we om kosten onder controle te houden, maar ook om doelen te stellen aan de inkomstenkant. Wij maken afhankelijk van afspraken en wensen ieder jaar samen met jou een begroting om je kosten en opbrengsten in kaart te brengen en om regelmatig je resultaten te vergelijken. Met de begroting kun je doelgerichter ondernemen en tijdig bijsturen.

Prognose

Een prognose beweegt mee gedurende het jaar. De prognose wordt bijgesteld naar aanleiding van recente resultaten en houdt rekening met tussentijdse cijfers en ontwikkelingen. Hiermee kan je de doelstelling en haalbaarheid van de begroting toetsen.

Naast dat je met een begroting en prognose je eigen doelstellingen toetst en inzichtelijk maakt, vormen deze cijfers een belangrijk uitgangspunt voor externe partijen in de hiernaast genoemde situaties.

Situaties

  • Rendementsverbetering en winstlekkage
  • Financieringsaanvraag, privé en zakelijk
  • Fiscale optimalisatie binnen de ondernemingsvorm en structuur
  • Herstructurering
  • Bedrijfsopvolging en medewerkersparticipatie
  • Verkoopklaar maken van je bedrijf
  • Overname bedrijf

Tijdig bijsturen

Bij het opstellen van een begroting kijken we samen met jou één of meerdere jaren vooruit, waarbij we op basis van het verleden, jouw toekomst en ambitie, de doelstelling voor het komende jaar vastleggen. Deze doelstelling bestaat uit meerdere componenten. In de weg daarnaartoe moet je dus ook rekening houden met cijfers en ontwikkelingen op elk vlak. Op basis van de doelstelling wordt de benodigde omzet-, kosten- en rendementsontwikkeling bepaald.

Wij kijken naar seizoenspatronen en de historische ontwikkeling van je cijfers, op basis waarvan we terugrekenen naar een doel per maand of per kwartaal. Zo definiëren we samen concrete doelstellingen om je ambities te kunnen verwezenlijken, en bieden we periodiek inzicht in de ontwikkeling van die doelstellingen. Op deze manier weet je altijd waar je staat met je onderneming en kun je tijdig bijsturen.

Meer weten?

Bob van Giesen RB