Procesoptimalisatie

“Wij brengen in kaart waar de pijn zit binnen jouw organisatie “

In control

Nieuwe product- en dienstontwikkeling, acquisities, gewijzigde wet- en regelgeving, wijzigingen in de organisatiestructuur. Dit zijn allemaal factoren die kunnen leiden tot inefficiënte processen binnen je organisatie. In korte tijd moet er dan veel worden aangepast om deze veranderingen op te vangen, en vaak gaat dit gepaard met hoge kosten. Voor je gevoel verlies je dan je grip op de zaak!

Met ons als adviseur en de Balanced Scorecard krijg je de grip op je organisatie terug en verbeter je het rendement van de organisatie. In samenwerking met onze partners en specialisten op het gebied van processen, kunnen we snel en helder in kaart krijgen waar de ‘pijn’ zit binnen jouw organisatie. Vervolgens helpen we jou om deze pijn aan te pakken met behulp van creatieve oplossingen en een concreet stappenplan.

Wat kan Van Asselt voor jou betekenen?

 • Vergroot de liquiditeit van je organisatie
 • Zorg ervoor dat je debiteuren op tijd betalen 
 • Stel prognoses en liquiditeitsplanningen op
 • Los geschillen met klanten op
 • Zorg voor risicobeheersing en scenarioplanning
 • Verlaag financieringskosten
 • Audit debiteurenbeheer
 • Advies risicobeheer klanten
 • Advies inrichting klachtenmanagement
 • Begeleiding inkooptraject creditmanagementdiensten
 • Uitbesteden van, ondersteuning bij of training in debiteurenbeheer
 • Advies van contractspecialisten
 • Advies inrichting processen
 • Advies softwarepakketkeuze
 • Functionele implementatie software en processen

De Balanced Scorecard is een weergave van de balans van een goed functionerende organisatie waarin strategie en visie centraal staan. De vier speerpunten om tot deze balans te komen zijn financieel perspectief (winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen (werkzaamheden) en groeiperspectief (continuïteit). Door deze speerpunten te meten en vervolgens te vergelijken met vooraf opgestelde normen, proberen we de processen weer helder en beheersbaar te krijgen voor de organisatie.

Balanced Scorecard

Creditmanagement Advies

Goed creditmanagement is erop gericht om je klanten elke reden om niet of niet tijdig te betalen weg te nemen. Zo krijg je de uitstaande gelden zo snel mogelijk geïncasseerd. Creditmanagement gaat veel verder dan alleen het debiteurenbeheer. Alle processen vanaf opdracht tot betaling moeten op elkaar afgestemd zijn.

Als geen ander beseffen onze adviseurs dat elke klant een debiteur is en elke debiteur een klant. Wij geven organisaties concreet advies om het risico op uitstaande gelden te verkleinen en je liquiditeitspositie structureel te verbeteren. Hoe zorg je ervoor dat debiteuren op tijd betalen? Weet je exact wat dat betekent voor je liquiditeitspositie? Hoe word je minder afhankelijk en hoe verlaag je de financieringskosten? Allemaal vragen die betrekking hebben op het debiteurenbeheer en creditmanagement binnen jouw organisatie. Wij beantwoorden ze voor je en helpen om gepaste actie te ondernemen.

Wij helpen bij het in kaart brengen van de diverse creditmanagementprocessen. We begeleiden de verbetertrajecten waar zowel jouw organisatie als je klanten beter van worden. Het is ook mogelijk om je debiteurenbeheer en aanverwante processen volledig aan ons uitbesteden. Dan ben je verzekerd van een uitstekende uitvoering en optimaal resultaat.

Meer weten?