Zonnepanelen als particulier of als ondernemer

Met de energiecrisis in ons achterhoofd en de zomer in aantocht kunnen we best stellen dat zonnepanelen een ‘hot item’ zijn op dit moment. Particulieren en ondernemers hebben de afgelopen jaren massaal zonnepanelen laten installeren of zijn dat wellicht nog van plan. Heb jij ze al? Het houden van zonnepanelen kan speciale fiscale gevolgen hebben. Wat zijn deze gevolgen? […]

Voorwaarden en afwegingen van externe financieringen

Financieringen Wat een wereld zou het zijn als alle dingen die je wilt hebben, je zomaar zou kunnen krijgen? Wij menen dat het veel af zou doen aan de waarde die we aan bepaalde zaken hechten. Gelukkig is die situatie niet reëel. In de ‘echte’ wereld zullen we er iets voor in moeten leggen. Dit […]

Financiële planning

Een financiële verrekijker In de financiële administratie wordt het verleden van de onderneming cijfermatig bijgehouden. Schriftelijke overeenkomsten vervullen eenzelfde functie voor het vastleggen van juridische en fiscale gebeurtenissen en rechtsverhoudingen. Al deze vastleggingen kijken naar het verleden. Misschien nog wel veel belangrijker is om vooruit te kijken. Maar, vooruitkijken kan best eng zijn. De toekomst […]

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Het kan handig zijn om met sommige werknemers een concurrentiebeding overeen te komen: je spreekt dan af dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij de concurrent mag werken of zelf concurrerende activiteiten mag verrichten. Dit kan nogal beperkend zijn voor de werknemer. Daarom is het alleen toegestaan om dit overeen te […]

Moet de werknemer instemmen met een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst?

In principe geldt dat de werknemer voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet hoeft te aanvaarden. Daarover moet tussen partijen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Daarom kan de werknemer onder omstandigheden toch worden verplicht om in te stemmen met een dergelijk voorstel […]

Testamentvormen en hun fiscale gevolgen

Testamentvormen In de vorige nieuwsbrief is erfopvolging kort genoemd en daarnaast de erfbelasting aan bod gekomen. Daarbij is ook benoemd dat op bepaalde onderdelen afgeweken kan worden van de wet via een testament. In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op de verschillende testamentvormen en hun fiscale consequenties. Via het testament kan enerzijds worden gestreefd […]

Vervallen van vrijstelling BPM op bestelauto vanaf 2025

Het kabinet heeft het voornemen kenbaar gemaakt om de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s af te schaffen per 1 januari 2025. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in het Belastingplan 2023. Voor ondernemers die gebruik maken van bestelauto’s kan dit wel eens nadelig uitpakken. Eerst, wat is BPM? De […]

Erfrecht en erfbelasting algemeen

Erfrecht en erfbelasting, is het bij u optimaal geregeld? In onze praktijk komt de erfbelasting regelmatig naar voren. Zo krijgen wij vragen omtrent de omvang van erfbelasting. Een vervolgvraag betreft dan vaak de mogelijkheden om erfbelasting te voorkomen of te beperken. Voor ondernemers vormt daarnaast het bedrijf een groot aandachtspunt: hoe zal de bedrijfsopvolging gaan […]

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting Mocht u aandelen in een (holding)vennootschap met een oudedagsverplichting (hierna: ODV) hebben, dan is het van belang om scherp te zijn op deze verplichting. De ODV kan namelijk gaan over een aanzienlijk bedrag, welk bedrag bruto is geparkeerd binnen de B.V. Dit betekent dat over de ODV (nog) belasting dient te […]

Over de mogelijkheden van een Stichting Administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor (hierna: STAK) wordt meer dan eens gebruikt door DGA’s. Wat is een STAK en in welke opzichten kan het een DGA helpen? In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die een STAK biedt in het kader van een bedrijfsopvolging (estate planning) en de rol die een STAK kan vervullen als juridische […]