Duurzaam personeel

“Binden en boeien, hoe doe je dat?”

Jouw personeel is medeverantwoordelijk voor het succes van jouw organisatie. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich ontwikkelen? Dat medewerkers ook eigenaarschap ervaren en zich gewaardeerd voelen? Wij helpen je bij het praktisch vormgeven hiervan; het binden en boeien van je medewerkers.

Zowel werkgever als werknemer moeten openstaan voor veranderingen en flexibiliteit. In deze continu veranderende maatschappij is dit van groot belang. Duurzaamheid is daar een onderdeel van. Dus of je personeel nu jong of oud is, elke organisatie moet ervoor zorgen dat personeel duurzaam inzetbaar is. Wil jij goed voor je medewerkers zorgen en je personeelszaken op orde krijgen? Wij hebben de tijd, ervaring en expertise hiervoor in huis.

Duurzame inzetbaarheid

Van elke organisatie wordt tegenwoordig verwacht dat personeel zo optimaal mogelijk wordt ingezet, of dit nu binnen of buiten de organisatie is. Door de verhoging van de AOW-leeftijd moet iedereen langer werken en dat moet ook mogelijk zijn. Maar wanneer kan iedereen duurzaam inzetbaar zijn? Wat vraagt dit van jou als werkgever? Voor elke organisatie is dit anders, maar wat vaststaat, is dat gezondheid en ontwikkeling nodig is voor personeel om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn en blijven.

Voorkomen is beter dan genezen. Zo ook bij verzuim. Maar hoe geef je dat vorm bij een toenemende werkdruk of een ouder wordend personeelsbestand? Duurzame inzetbaarheid is een enorm breed begrip, maar gerichte acties kunnen zowel werkgever, werknemer, als de organisatie enorm helpen. Wij denken graag met je mee over hoe je de gezondheid en inzetbaarheid van je medewerkers kan verhogen, en verzuim kan voorkomen.

Maar wat als je verzuim niet kan voorkomen? Allemaal gezonde medewerkers is een ideaalbeeld. Onze verzuimspecialisten van SZamen helpen je graag bij de begeleiding van verzuim- en re-integratietrajecten.

Ontwikkeling

Door alle veranderingen binnen en buiten organisaties is de ontwikkeling van medewerkers cruciaal. Wij denken mee als het gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden, betrokkenheid, communicatie en het gedrag van medewerkers. Het meten en evalueren van resultaten op deze gebieden creëert inzicht en helpt je vooruit. Wij doen dit graag voor je, om erachter te komen wat er leeft onder medewerkers. Ook kijken we mee als het gaat om studiekosten, vergoedingen en het Individueel Keuzebudget. Hoe kan je subsidies optimaal inzetten om de ontwikkeling van je personeel te bevorderen? Met dit soort vragen kan je bij ons terecht.

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en eigenaarschap ervaren? Wij denken graag met je mee over de praktische invulling hiervan. Door middel van een participatieregeling kan je bijvoorbeeld medewerkers actief betrekken bij en binden aan de organisatie.

Binden en boeien

Meer weten?

Wilco Frens RA

Partner in personeelszaken