Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Veel werkgevers zullen er wel eens mee te maken hebben: een werknemer die niet goed functioneert. Laat dit dan niet op z’n beloop, maar onderneem actie.

Ga allereerst met de werknemer in gesprek. Het gaat daarbij niet alleen om het benoemen van wat er niet goed gaat, maar ook om het afspreken van concrete verbeterpunten.

Ook daarna is het geen kwestie van achterover leunen in afwachting van hoe de werknemer het er vanaf brengt. Net als de werknemer heeft ook de werkgever een inspanningsverplichting om het functioneren van de werknemer te laten verbeteren. Dit zal niet van de een op de andere dag veranderen, dus trek hier (afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst) een redelijke periode voor uit. Denk aan enkele maanden. Blijf ondertussen regelmatig met elkaar in gesprek en evalueer hoe het gaat: wat gaat er al beter? Wat kan er nog beter? En wat heeft de werknemer daarvoor nodig? Leg uiteraard alle afspraken en evaluaties schriftelijk vast en laat de werknemer dit ondertekenen. Schakel zonodig hulp in van buitenaf, zoals een coach. Essentieel is dat de werknemer daadwerkelijk in staat wordt gesteld om het functioneren te verbeteren. Als werkgever zul je er ondertussen ook voor moeten waken dat de arbeidsverhouding niet verstoord raakt.

Levert het verbetertraject niets of onvoldoende op, dan zullen alternatieven moeten worden onderzocht. Denk aan het weglaten van taken, een andere werkplek of mogelijk een andere functie. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan de werkgever uiteindelijk de stap maken naar het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit kan op verschillende manieren: in goed overleg met de werknemer, of door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Komen partijen er onderling niet uit en leidt het tot een ontbindingsprocedure, dan zal de kantonrechter onderzoeken of de werkgever zich aan haar verplichtingen heeft gehouden. Als wordt geoordeeld dat de werkgever heeft tekortgeschoten in zijn verplichtingen en inspanningen, kan dit ertoe leiden dat bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst naast de te betalen transitievergoeding ook nog een (forse) billijke vergoeding aan de werknemer moet worden betaald.

Geduld, ondersteuning en zorgvuldigheid zijn dus essentieel als een werknemer niet goed functioneert.

 

Geschreven door Marista Giessen

Deel dit bericht