Verwerkersovereenkomst

Bij Van Asselt gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in het kader van onze dienstverlening door ons verwerkt worden. Hiertoe hebben wij diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen, welke zijn opgenomen in bijgaande verwerkersovereenkomst.

Bijgaande verwerkersovereenkomst is vanaf 25 mei 2018 van kracht en van toepassing op onze dienstverlening.

Wij hopen u hiermee tegemoet te komen in uw voorbereidingen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.