Fiscaal voordeliger om de auto van de B.V. over te hevelen naar privé

Het is algemeen bekend dat een auto in de tijd in waarde daalt (uitzonderingen daargelaten). Nadat de auto bij de dealer naar buiten rijdt, is deze al een stuk minder waard dan de koopprijs. Dit is een ‘fact of life’. Ook aan wegenbelasting (tijdelijk nog niet bij volledig elektrische auto’s), verzekering, onderhoud en brandstof/elektriciteit valt helaas niet te ontkomen. Fiscaal is vaak nog wel het een en ander te optimaliseren. Dit kan zelfs duizenden euro’s belastingvoordeel per jaar opleveren. Word je al nieuwsgierig?

Graag nemen we jullie mee in een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel, je hebt 4 jaar geleden een mooie Volvo XC 60 in de B.V. aangeschaft voor € 75.000 inclusief btw. Dat was mede interessant door het mogen terugvragen van de btw. Echter, voor de loonbelasting/inkomstenbelasting is de bijtelling voor deze Volvo met brandstofmotor fors, namelijk 22% over de cataloguswaarde. De jaarlijkse bijtelling komt dan uit op € 16.500 (22% x € 75.000). Hierover is effectief gezien al snel 50% (of zelfs meer) belasting over verschuldigd, dus netto circa € 8.250 per jaar. Dit is nog exclusief de bijtelling voor de btw.

Aangezien we de ‘kop’ van de afschrijvingen op de auto van de zaak inmiddels hebben gehad, is het te overwegen de auto naar privé over te hevelen. Hiermee kan de belastingheffing over de bijtelling achterwege worden gelaten. Vanaf dat moment kunnen de zakelijke kilometers (in 2023 tegen € 0,21) ook worden gedeclareerd, in welke vergoeding wel alle kosten zijn begrepen (waaronder parkeerkosten, wasbeurten, etc.).

Mede vanwege de forse bijtelling is het al snel fiscaal voordelig om de auto van de zaak vanuit de B.V. over te dragen naar privé. Uitgaande van genoemd voorbeeld van de Volvo XC 60, kan het netto belastingvoordeel zomaar oplopen naar € 2.000 tot € 2.500 per jaar! Stel dat je ervoor kiest diezelfde Volvo nog 3 jaar te blijven rijden, dan kan het netto belastingvoordeel over deze periode al snel oplopen naar € 6.000 tot € 7.500! Uiteraard is het uiteindelijke belastingvoordeel onder meer afhankelijk van de jaarlijkse (zakelijke) kilometers, de onderhoudskosten, het verbruik, etc. Dit rekenen we graag voor jouw specifieke situatie nauwkeurig door. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma ligt dit genuanceerder, aangezien in beginsel (tenzij het feitelijke gebruik wijzigt) dan niet voor de inkomstenbelasting kan worden terugkomen op een gemaakte keuze om de auto op de zaak te zetten.

Als we samen tot de conclusie komen dat het vanuit fiscaal oogpunt gunstiger is om de auto vanuit de B.V. over te dragen naar privé, is de volgende stap om na te gaan hoe de overdracht op een zo fiscaal vriendelijk mogelijke wijze kan worden vormgegeven (voor de diverse belastingen). Natuurlijk gaan wij graag in een persoonlijk gesprek in op deze mogelijkheden.

Jongtimerregeling

Wist je dat voor auto’s van 15 jaar en ouder de waarde in het economische verkeer geldt als grondslag voor de bijtelling in de inkomstenbelasting, dus niet de cataloguswaarde? Het bijtellingstarief is weliswaar hoger (35%), maar de bijtelling en daarmee jaarlijkse belastingheffing valt hierdoor vaak erg mee. Uitgaande van bijvoorbeeld een waarde in het economische verkeer van € 15.000 komt de jaarlijkse belastingheffing uit op circa € 2.600 (€ 15.000 x 35% x 50%), dus circa € 215 per maand.

 

Geschreven door Arjan van der Maas

Deel dit bericht