STAP budget aanvragen vanaf 1 maart 2022

Sinds 1 maart 2022 kunnen werknemers die een opleiding willen volgen zelf het een STAP-budget aanvragen via UWV. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Het moet dan gaan om een door UWV erkende opleider. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000,- en wordt rechtstreeks door UWV aan de […]

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 wordt de wetgeving aangepast naar aanleiding van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In hoofdlijnen gaat het om de volgende belangrijkste wijzigingen: De informatieverplichting aan de werknemers wordt uitgebreid. Binnen een week na indiensttreding moeten werknemers worden geïnformeerd over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals de bedrijfsnaam, het loon en de uitbetaling ervan, […]

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen. Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor […]

Top 10 wijzigingen werkgever 2022

Per 1 januari zijn er weer veel wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Wij hebben de tien belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet. Hieronder lees je wat dit verder voor jou betekent, met uitleg, tips en voorbeelden hierbij. Daarnaast vind je via deze link of onderaan in het artikel de volledige Special […]

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen

De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje […]

Van zzp’er naar ondernemer met personeel

Als je ondernemer bent en de zaken bijzonder goed gaan, dan kun je tot de conclusie komen dat je hulp nodig hebt en mensen moet aannemen. Waar moet je op letten in de overstap van zelfstandige zonder naar zelfstandige met personeel? Nederland telt ruim drieduizend snelgroeiende bedrijven, ook wel scale-ups genoemd, zo blijkt uit een […]

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen, bijvoorbeeld een bureaustoel, voor de thuiswerkplek onbelast aan uw werknemers vergoeden. Maar kunt u ook een luxere versie onbelast aan uw werknemer vergoeden of aan uw werknemer hiervoor een eigen bijdrage vragen? ARBO-voorzieningen ARBO-voorzieningen voor de werkplek thuis kunt u onbelast vergoeden […]

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem. Wat is inlenen? U bent inlener als u een personeelslid […]

5 belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd op het gebied van lonen voor de werkgever en de dga. Welke springen het meest in het oog? 1. Wat verandert er in de werkkostenregeling?Per 1 januari 2021 gaat de vrije ruimte binnen de WKR naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. […]

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker. Deze update van de special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie […]