Vanaf 1 oktober 2022 vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers

Werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 het einde van de wachttijd voor de WIA bereiken en dan 60 jaar of ouder zijn, hoeven bij de aanvraag van een WIA-uitkering niet meer te worden onderzocht door een verzekeringsarts. De arbeidsongeschiktheid wordt dan alleen beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Als de werknemer werkt en […]

Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Veel werkgevers zullen er wel eens mee te maken hebben: een werknemer die niet goed functioneert. Laat dit dan niet op z’n beloop, maar onderneem actie. Ga allereerst met de werknemer in gesprek. Het gaat daarbij niet alleen om het benoemen van wat er niet goed gaat, maar ook om het afspreken van concrete verbeterpunten. […]

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Het kan handig zijn om met sommige werknemers een concurrentiebeding overeen te komen: je spreekt dan af dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij de concurrent mag werken of zelf concurrerende activiteiten mag verrichten. Dit kan nogal beperkend zijn voor de werknemer. Daarom is het alleen toegestaan om dit overeen te […]

Moet de werknemer instemmen met een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst?

In principe geldt dat de werknemer voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet hoeft te aanvaarden. Daarover moet tussen partijen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Daarom kan de werknemer onder omstandigheden toch worden verplicht om in te stemmen met een dergelijk voorstel […]

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

Als u een vluchteling uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven. Wat is de fiscale woonplaats? Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, […]

STAP budget aanvragen vanaf 1 maart 2022

Sinds 1 maart 2022 kunnen werknemers die een opleiding willen volgen zelf het een STAP-budget aanvragen via UWV. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Het moet dan gaan om een door UWV erkende opleider. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000,- en wordt rechtstreeks door UWV aan de […]

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 wordt de wetgeving aangepast naar aanleiding van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In hoofdlijnen gaat het om de volgende belangrijkste wijzigingen: De informatieverplichting aan de werknemers wordt uitgebreid. Binnen een week na indiensttreding moeten werknemers worden geïnformeerd over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals de bedrijfsnaam, het loon en de uitbetaling ervan, […]

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen. Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor […]

Top 10 wijzigingen werkgever 2022

Per 1 januari zijn er weer veel wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Wij hebben de tien belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet. Hieronder lees je wat dit verder voor jou betekent, met uitleg, tips en voorbeelden hierbij. Daarnaast vind je via deze link of onderaan in het artikel de volledige Special […]

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen

De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte, tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje […]