Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Het kan handig zijn om met sommige werknemers een concurrentiebeding overeen te komen: je spreekt dan af dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij de concurrent mag werken of zelf concurrerende activiteiten mag verrichten.

Dit kan nogal beperkend zijn voor de werknemer. Daarom is het alleen toegestaan om dit overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Soms is het nodig om ook met een tijdelijke werknemer een concurrentiebeding af te spreken. Dit is toegestaan op voorwaarde dat schriftelijk wordt gemotiveerd dat dit noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. Er worden hoge eisen gesteld aan de motivering. Ontbreekt de motivering of is deze onvoldoende? Dan houdt het concurrentiebeding geen stand en mag de werknemer dus gewoon gaan werken bij de concurrent. En juist hier gaat het in de praktijk helaas vaak mis.

Let er dus op dat concreet, feitelijk en specifiek wordt gemotiveerd waarom er een concurrentiebeding wordt overeengekomen. Gebruik daarbij geen algemene termen die op iedere willekeurige werknemer en bij iedere organisatie kunnen worden toegepast, maar pas altijd maatwerk toe. Leg bijvoorbeeld heel duidelijk vast om welke specifieke werkzaamheden het gaat, welke specifieke werkervaring de werknemer zal opdoen, welke concrete en feitelijke bedrijfsgevoelige informatie de werknemer zal verkrijgen en wat het belang is om deze informatie te beschermen. Houdt bovendien rekening met de duur van het concurrentiebeding en de geografische reikwijdte ervan.

Een concurrentiebeding mag niet worden gebruikt om werknemers aan de organisatie te binden, maar is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever te beschermen, zoals opgebouwde knowhow en goodwill. Zo kan een werkgever willen voorkomen dat bepaalde klanten waarmee de werknemer intensief samenwerkt, overstappen naar de concurrent. Of dat de werknemer met kennis van essentiële informatie of unieke werkprocessen en strategieën, deze kennis in het voordeel van de nieuwe werkgever gebruikt, waardoor de nieuwe werkgever voordeel heeft.

 

Geschreven door Marista Giessen

Deel dit bericht