Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona

Levensvatbare bedrijven met thans financiële problemen mogen hun tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschulden in zeven in plaats van vijf jaar aflossen. De voorwaarden voor deze verlenging zijn nu door staatssecretaris Van Rij bekendgemaakt. Aflossen schuld in zeven jaar Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven hun opgebouwde belastingschuld aflossen, in beginsel in vijf jaar. Als gevolg […]

Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk

Tot en met 30 september 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. SLIM De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Individuele mkb-ondernemingen konden in maart 2022 al een aanvraag […]

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2. Ontmoedigen lenen bij eigen bv Met het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil het […]

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

Wilt u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stopzetten of juist laten starten per 1 januari 2023? Dan moet u vóór 1 oktober a.s. actie ondernemen. Minstens 13 weken vooraf Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling WGA kan ingaan per 1 januari of per 1 juli van […]

Top 10 Prinsjesdag 2022

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Verhoging minimumloon met ruim 10% Het minimumloon wordt in één keer met ruim 10% verhoogd per 1 januari 2023. Omdat ook de AOW en de bijstand […]

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting Mocht u aandelen in een (holding)vennootschap met een oudedagsverplichting (hierna: ODV) hebben, dan is het van belang om scherp te zijn op deze verplichting. De ODV kan namelijk gaan over een aanzienlijk bedrag, welk bedrag bruto is geparkeerd binnen de B.V. Dit betekent dat over de ODV (nog) belasting dient te […]

Klantpodium Fynch Mobility

Wat doen jullie? Fynch zet het registreren en declareren van kilometervergoedingen en thuiswerkkosten op autopilot. De Fynch app registreert automatisch alle reisbewegingen en categoriseert vanzelf welke modaliteit gebruikt is zoals fiets, auto, OV, lopen etc. Na declaratie berekenen wij geautomatiseerd het declaratiebedrag en worden de declaraties verwerkt voor de salarisadministratie. In de Fynch Impact Monitor […]

Wijziging betalingstermijn naar 30 dagen voor grote ondernemingen aan MKB-ondernemingen

Per 1 juli jl. is wettelijk geregeld dat grote ondernemingen met MKB-ondernemingen (waaronder ook kleine zelfstandigen vallen) geen langere betaaltermijn kunnen overeenkomen dan 30 dagen. Dit is in het geval de MKB-onderneming leverancier (schuldeiser) is van de grote onderneming als opdrachtgever (schuldenaar). Als toch een langere termijn wordt afgesproken, is deze afspraak niet geldig en […]

Klantpodium Meesterknecht Fietsen

Wat doen jullie? Na de overname van L. Pul fietsen in Woudenberg ontstond in 2021 Meesterknecht www.meesterknecht-fietsen.nl De naam Meesterknecht is afkomstig uit het wielerpeloton, de Meesterknecht in een wielerploeg is de belangrijkste hulp van de Kopman. Graag zijn wij bij Meesterknecht de belangrijkste hulp op fietsgebied. Dit kunnen we realiseren door een breed assortiment […]

Over de mogelijkheden van een Stichting Administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor (hierna: STAK) wordt meer dan eens gebruikt door DGA’s. Wat is een STAK en in welke opzichten kan het een DGA helpen? In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die een STAK biedt in het kader van een bedrijfsopvolging (estate planning) en de rol die een STAK kan vervullen als juridische […]