Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Het kan handig zijn om met sommige werknemers een concurrentiebeding overeen te komen: je spreekt dan af dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet bij de concurrent mag werken of zelf concurrerende activiteiten mag verrichten. Dit kan nogal beperkend zijn voor de werknemer. Daarom is het alleen toegestaan om dit overeen te […]

Moet de werknemer instemmen met een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst?

In principe geldt dat de werknemer voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet hoeft te aanvaarden. Daarover moet tussen partijen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Daarom kan de werknemer onder omstandigheden toch worden verplicht om in te stemmen met een dergelijk voorstel […]

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

Als u een vluchteling uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven. Wat is de fiscale woonplaats? Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, […]