STAP budget aanvragen vanaf 1 maart 2022

Sinds 1 maart 2022 kunnen werknemers die een opleiding willen volgen zelf het een STAP-budget aanvragen via UWV. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Het moet dan gaan om een door UWV erkende opleider. Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000,- en wordt rechtstreeks door UWV aan de […]

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 wordt de wetgeving aangepast naar aanleiding van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In hoofdlijnen gaat het om de volgende belangrijkste wijzigingen: De informatieverplichting aan de werknemers wordt uitgebreid. Binnen een week na indiensttreding moeten werknemers worden geïnformeerd over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zoals de bedrijfsnaam, het loon en de uitbetaling ervan, […]