NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen […]

Drempel dga-taks naar €700.000

Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ afgesproken, in de volksmond ook wel aangeduid als de dga-taks. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar € 700.000 opgenomen. […]

Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt

Heeft u een sterk wisselend inkomen? Dan kan het zijn dat u per saldo meer belasting betaalt dan wanneer dit inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. In dat geval kunt u de middelingsregeling toepassen. Helaas verdwijnt deze regeling per 2025. Hoe werkt de middelingsregeling? Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen […]

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen. Het kabinet heeft het uitstel verlengd tot en met 31 maart 2022. Coronamaatregelen Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis diverse maatregelen genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Een van de maatregelen was het verlenen […]

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen. Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor […]

Trouwen en belastingen: waar liggen de mogelijkheden?

In het vorige artikel zijn de juridische gevolgen van het huwelijk besproken. Dit artikel is gewijd aan de fiscale gevolgen van het huwelijk.[1] Belastingtechnisch heeft trouwen namelijk ook veel impact. Bovendien is het via het huwelijksvermogensrecht ook mogelijk om fiscaal te optimaliseren. Vooral de inkomstenbelasting en de erfbelasting bieden daarin mogelijkheden. In dit artikel ligt […]