Vermogensbelasting en rendement: een update

In de nieuwsbrief van februari (https://www.asselt.nl/nieuws/vermogensbelasting-en-negatief-rendement-geld-terug/) kwam de belastingheffing van box 3 (spaar- en beleggingsvermogen) aan bod. Vanwege de recente ontwikkelingen, houden we jullie graag op de hoogte.

Op dit moment lopen er diverse proefprocedures bij de Hoge Raad. In die procedures staat de vraag centraal staat of de nieuwe belastingheffing wel in lijn is met de voorwaarden uit het Kerstarrest (van de Hoge Raad). De uitspraak op de proefprocedures werd al in maart 2024 verwacht, maar is uitgesteld door de Hoge Raad naar augustus/september 2024. Tot die tijd worden de aanslagen inkomstenbelasting 2022 en 2023 (met een box 3-heffing) nog niet opgelegd door de Belastingdienst. De Belastingdienst wil – logischerwijs – een golf aan bezwaarschriften, zoals in het verleden is geschied, voorkomen.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor de belastingheffing van 2022 en verder. Het streven is dat per 1 januari 2027 een nieuw systeem in werking treedt met heffing naar werkelijk rendement. Daar is in het verleden door de staatssecretaris een voorstel toe gepubliceerd. Het nieuwe systeem zou voornamelijk gebaseerd zijn op een vermogensaanwasbelasting. Een vermogensaanwasbelasting heft jaarlijks over het vermogen, ongeacht of dit vermogen liquide is. Dit kent wat problemen in de uitvoering.

Dit voorjaar is naar voren gekomen dat de formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) een aanpassing willen van het eerder gepubliceerde voorstel. De formerende partijen zien meer in een vermogenswinstbelasting op illiquide bezittingen. Dit zou betekenen dat de belasting op illiquide bezittingen, zoals vastgoed, pas tot uiting komt bij de realisatie van die bezittingen.

Hoe het ook zij, het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd, terwijl de beoogde  invoeringsdatum al op 1 januari 2027 is. Volgens de staatssecretaris zou dat nog steeds mogelijk zijn, met als kanttekening dat vertraging in het maken van de wetgeving of een (voor de staat) negatieve uitspraak van de Hoge Raad, de invoering met tenminste een jaar met zich mee zou brengen.

Terwijl de politiek bezig is het met vormen van een mening over de beste heffing, staat de rechtspraak niet stil. Enkele uitspraken van de afgelopen tijd:

  1. het werkelijk rendement van een woning in box 3 in eigen gebruik op nihil (rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 april 2024 (gepubliceerd 18 april 2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:2459, BRE 22/3616 en 22/3617)
  2. Haal bij toets voor rechtsherstel niet de krenten uit de pap (rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 april 2024 (gepubliceerd 6 mei 2024), ECLI:NL:RBZWB:2024:2821, 23/2795 en 23/2796)
  3. Ongerealiseerde waardestijging is geen echt rendement (gerechtshof Den Haag 5 maart 2024 (gepubliceerd 7 mei 2024), ECLI:NL:GHDHA:2024:327, BK-23/00056)

 

De belasting op rendement blijft in beweging. Van groot belang dus om goed in de gaten te houden wat de actualiteiten op dit gebied zijn. Bij vragen, neem gerust contact op!

 

Geschreven door Roel Emmen

Deel dit bericht