Voorwaarden en afwegingen van externe financieringen

Financieringen

Wat een wereld zou het zijn als alle dingen die je wilt hebben, je zomaar zou kunnen krijgen? Wij menen dat het veel af zou doen aan de waarde die we aan bepaalde zaken hechten. Gelukkig is die situatie niet reëel. In de ‘echte’ wereld zullen we er iets voor in moeten leggen. Dit kan geld zijn, maar ook bijvoorbeeld inzet (arbeid) of tijd. Als het gewenste te verkrijgen ‘iets’ eenmaal binnen handbereik komt, dan is de vraag: kan ik dit met eigen geld kopen of is het (fiscaal) interessanter om een deel te lenen? In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of onderneming, is het gebruikelijk, meestal zelfs nodig, om bij een ander geld te lenen en om met dat geleende geld de woning, het bedrijfspand of de onderneming te betalen. In deze nieuwsbrief komen de voorwaarden en afwegingen van externe financieringen aan bod.

Spelers

Allereerst, hoe werkt een financiering? Wie zijn de spelers?
Bij een financiering wordt de geldverstrekker de schuldeiser genoemd; de lener van het geld is de schuldenaar. In sommige gevallen is de medewerking van een notaris gewenst bij de vastlegging van de lening of van zekerheidsrechten, maar meestal kan de lening onderhands – zonder notariële akte – worden vastgelegd. Van Asselt adviseurs en accountants kan hierbij assisteren.

Voorwaarden

Belangrijk om te weten: welk bedrag heeft de schuldenaar nodig? Met andere woorden: hoe hoog wordt de hoofdsom. Daarna is van belang hoe lang de schuldenaar het geld nodig heeft en de afstemming en aansluiting bij de termijn die de geldverstrekker bereid is om de hoofdsom te lenen. Voor beide partijen is vervolgens van belang of en zo ja, in hoeverre, er wordt afgelost op de hoofdsom. Het kan voor de schuldeiser prettig zijn om te zien dat de schuldenaar maandelijks aflost, waardoor het risico van schuldeiser op verlies van de hoofdsom ook steeds meer afneemt. Tot slot, de geldverstrekker wenst een rendement te maken op het vermogen én een opslag voor het risico dat hij loopt. Dit wordt gebundeld in het af te spreken rentepercentage.

Zekerheden

Voor de schuldeiser is het belangrijk dat hij zijn inleg terugkrijgt. Hiertoe kunnen partijen zekerheden afspreken. In de praktijk komen vaak voor:

  • hypotheekrechten;
  • pandrechten; en
  • borgstellingen.

 

Een hypotheekrecht kan worden gevestigd op bijvoorbeeld woningen of (bedrijfs)vastgoed. Een pandrecht kan betrekking hebben op voertuigen, voorraden en/of debiteuren. Borgstellingen komt meer voor bij een directeur-grootaandeelhouder (in de regel een persoon die aandelen in een holding B.V. heeft) in privé, die borg staat voor een lening van zijn holding of werkmaatschappij.

Vooral het hypotheek- en pandrecht worden veelvuldig gevestigd, mede vanwege hun sterke positie in een faillissement ten opzichte van andere schuldeisers.

Vastleggen

Het vastleggen van de leningsovereenkomst in een schriftelijk document (onderhands of notarieel) is niet verplicht, maar wel erg raadzaam, zodat er geen, of althans minder, discussie kan ontstaan over de voorwaarden van de overeenkomst. Over meer informatie met betrekking tot overeenkomsten, zie het eerder geschreven artikel hier. Van Asselt adviseurs en accountants assisteert graag met het opstellen van de overeenkomst.

Fiscale aspecten van de financiering

Een financiering kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld als het gaat over de aftrekbaarheid van de rente in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook in het kader van estate planning kan een zeer lage of juist hoge rente – vanwege de fiscale gevolgen – interessant zijn. Vanzelfsprekend is de wet- en regelgeving instrumenteel voor de bandbreedte van het rentepercentage en andere voorwaarden. Voorkomen moet worden dat de financiering onzakelijk zou zijn. Een onzakelijke lening kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting.

Advisering

Mocht een financiering gewenst zijn, bijvoorbeeld via een externe geldverstrekker of een holdingvennootschap, is het raadzaam om van te voren de financiële en fiscale aandachtspunten goed in kaart te brengen. Deze financieringen hoeven niet per se betrekking te hebben op ondernemers of ondernemingen. Ook tussen particulieren kan dit spelen en kunnen fiscale voordelen mogelijk zijn. Als eenmaal de voorwaarden en gevolgen van de financiering voor alle partijen duidelijk en gewenst zijn, is het mogelijk om via een goede, schriftelijke overeenkomst deze voorwaarden vast te leggen. Graag assisteert Van Asselt adviseurs en accountants bij de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten van financieringen.

 

Geschreven door Roel Emmen

Deel dit bericht