Navigatie
WKR

WKR

Van uitstel komt toch geen afstel. Per 1 januari 2015 is er geen keuzeregime meer, de werkkostenregeling (hierna te noemen: WKR) is dan nog de enige methode om vergoedingen en verstrekkingen te verwerken in uw (loon-)administratie. Onder de WKR vormt alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt in beginsel loon, wat eventueel zonder belastingheffing in de ‘vrije ruimte’ (naar alle waarschijnlijkheid per 2015 1,2% van de totale loonsom) kan worden ondergebracht. Uiteraard zijn er uitzonderingen, met name wanneer het gaat om bijzondere verstrekkingen (fruitmand bij ziekte), intermediaire kosten (het voorschieten van kosten van de auto van de zaak) en gerichte vrijstellingen (reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer).
Het schema laat zien hoe de WKR werkt.  

De eerste stap bij de WKR is het nagaan hoeveel ‘vrije ruimte’ u heeft om belastingvrij aan uw werknemers te kunnen vergoeden. Vervolgens de keuze maken om bepaalde vergoedingen toch bij een individuele werknemer belast te laten zijn. Verder vergt de invoering van de WKR ook aanpassing in uw (loon-)administratie (onder meer aanmaken van specifieke grootboekrekeningen). Verder biedt de WKR ook mogelijkheden als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Belaste arbeidsvoorwaarden kunnen worden geruild tegen onbelaste vergoedingen (cafetaria belonen). Dit kan een win-win zijn voor de werkgever en de werknemer.

Van Asselt begeleidt u graag met de invoering van de WKR. Indien u de WKR reeds heeft ingevoerd, beoordeeld Van Asselt graag in hoeverre de toepassing van de WKR kan worden geoptimaliseerd.  Gelijktijdig zouden wij dan voor u kunnen nagaan of de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers aan een vindingrijke update toe zijn!