Navigatie
Subsidiedesk

Subsidiedesk

Subsidie! Een veel gehoord begrip. Subsidies zijn er in vele soorten en maten: van subsidies in de vorm van uitkeringen in liquide middelen tot aan fiscale voordelen.

Bent u nieuwe (innovatieve) producten aan het ontwikkelen? Heeft u plannen om samenwerkingsprojecten op te zetten? Wilt u mensen in dienst nemen met geringe kansen op de arbeidsmarkt? Grote kans dat u recht heeft op subsidie en/of belastingkorting. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook asbestsanering en de aanschaf van een warmteboiler gestimuleerd met subsidie vanuit de overheid.

Graag denken wij met u mee! Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en eventuele voor- of nadelen van een subsidieaanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Meerkerk via 033 - 286 2566.

 

Wij brengen graag het volgende onder de aanacht:  

Verruiming budget subsidie verwijderen asbestdaken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2017. In plaats van de geplande € 25 miljoen is er per 3 november 2017 € 26,2 miljoen beschikbaar.

In 2017 maakten veel mensen gebruik van de regeling. Met de verruiming van het budget wil de staatssecretaris voorkomen dat aanvragers moeten wachten tot 2018 voordat ze weer subsidie kunnen aanvragen.

 

Asbestdaken verboden per 2024

De subsidieregeling is bedoeld voor de verwijdering van asbestdaken. Alle asbestdaken zijn per 1 januari 2024 verboden. Het verbod en de subsidieregeling hebben alleen betrekking op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest.

De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. In totaal blijft er een budget van € 75 miljoen beschikbaar tijdens deze looptijd. 

 

Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf het school-/studiejaar 2017/2018 wordt de subsidieregeling Praktijkleren uitgebreid. U komt nu ook in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Met deze regeling stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze HR adviseurs Miranda Sijmons, Alice van der Geer of Ciska Boers.