Verhoging gebruikelijk loon dga & bijtelling eigen woning verlaagd

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000.  

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Als u aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer, stelt u het loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 47.000. Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet u kunnen aantonen dat een lager loon gebruikelijk is voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.   

Een lager gebruikelijk loon is bij starters ook onder bepaalde bijzondere omstandigheden mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter wordt aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Voor het jaar 2020 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis, het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Dit geldt ook voor 2021. 

De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%. 

Bewoners van een koopwoning moeten een bedrag bij hun inkomen optellen. De hoogte van de bijtelling hangt af van de waarde van het huis. Het kabinet heeft het EWF verlaagd om daarmee de stijging van de prijzen van woningen te compenseren. Hierdoor wordt bereikt dat de bijtelling bij het inkomen gemiddeld ongeveer gelijk blijft. Voor woningen met een waarde van meer dan € 1.110.000 blijft de bijtelling onveranderd op 2,35% over het meerdere van de WOZ-waarde, voor zover die uitkomt boven de € 1.110.000. De bijtelling voor deze woningen over de waarde tot € 1.110.000 is wel verlaagd. 

Let op! 
Ook de bijtelling voor ondernemers die wonen in een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, is in 2021 gedaald en wel van 1,55% naar 1,45%. 

Deel dit bericht