Update coronavirus 8 april

“Wensen veranderen geen mensen. Nood maakt verandering groot.”

Ook vandaag mogen wij weer een aantal aanvullende maatregelen met je delen. Allereerst heeft het kabinet besloten de TOGS-regeling aan te vullen. Goed nieuws voor veel ondernemers die nog niet voor deze eenmalige gift in aanmerking kwamen. De lijst met SBI-codes is namelijk behoorlijk uitgebreid. Er is ook besloten om leverancierskredieten te herverzekeren, zodat de bevoorrading op basis van leverancierskrediet ook na deze coronacrisis door kan gaan. Over beide maatregelen kun je in deze update meer lezen.

Ook is besloten het garantieplafond van de GO-regeling verder te verhogen naar 10 miljard euro en wordt de premie voor de BMKB-regeling verlaagd van 3,9% naar 2%. Het garantiebudget van de BMKB wordt tevens verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Tot slot gaat het ook mogelijk worden voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis om een overbruggingskrediet aan te vragen, deze regeling zal naar verwachting in de vierde week van april toegankelijk zijn. We houden je hierover op de hoogte.

We zijn inmiddels toegekomen aan onze 19e update over het coronavirus. In vier weken tijd hebben wij je dagelijks mogen bijpraten over een scala aan nieuwe en aangepaste maatregelen, aandachtspunten en stappenplannen. In de wetenschap dat het overgrote deel van de nieuwe en aangepaste regelingen open staat en de toestroom van nieuws op dit vlak wat aan het afnemen is, zal ook de frequentie van onze update voor nu afnemen. Wij zullen je voorlopig twee keer per week bijpraten in een update. Waarbij we de vrijheid en flexibiliteit houden om deze frequentie aan te passen als de berichtgeving vanuit de overheid daarom vraagt.

Onze volgende update kun je aanstaande dinsdag tegemoet zien, na wat een stralend paasweekeind lijkt te gaan worden. Geniet van deze dagen met je naasten, maar vergeet niet: 1,5 meter afstand!

Een vindingrijke groet

Aanvulling TOGS-regeling

Het noodloket waar specifieke groepen ondernemers zich kunnen melden voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto wordt verder uitgebreid. Vanaf uiterlijk 15 april 2020 kunnen ook diverse contactberoepen, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, terecht bij de verruimde TOGS.

Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Al met al een forse uitbreiding.

Hier vind je een overzicht met alle SBI-codes die in aanmerking komen. Neem bij twijfel gerust even contact met ons op, dan kijken we met je mee.

Herverzekeren leverancierskredieten

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars.

Op jaarbasis wordt op deze wijze ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Dit zou ca. 75.000 bedrijven kunnen treffen.

Na goed overleg met betrokken partijen komt er een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De garantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting ca. 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.

Deel dit bericht