Update coronavirus 7 april

“Pas op, de meeste generaals bereiden zich voor op de vorige oorlog.”

Er lijkt geen einde te komen aan de stroom met nieuwsberichten over alle corona-maatregelen. Ook vandaag zijn er weer een aantal wijzigingen en aandachtspunten die we graag bij je onder de aandacht brengen.

Zo is er aanvullende wetgeving opgesteld bij de werkwijzer Wet poortwachter. Hiermee wordt coulance geboden voor de re-integratieverplichtingen van de Wet poortwachter tijdens corona. Er is nu ruimte voor maatwerk als het gaat om de termijnen en benodigde handtekeningen!

Overigens zijn er op de dag waarop het loket voor de NOW-aanvragen openging alweer enkele aanpassingen in de regeling doorgevoerd.

Tot slot nog het bijzonder uitstel en de melding betalingsonmacht. Wij wezen je al eerder op het belang om voor uitstel van betaling van belastingen (en voor het niet kunnen betalen van pensioenpremies) tijdig een melding van betalingsonmacht te doen. Dit om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Tijdig is uiterlijk binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten worden gedaan. Let op! Dit is dus eerder dan het moment waarop je uitstel van betaling kunt aanvragen. Bekijk deze link om de melding te kunnen verzorgen. Mochten wij je kunnen helpen met deze melding dan vernemen we dat graag!

We sluiten onze update vandaag graag af met de woorden: ‘Let een beetje op elkaar en hou vol’.

Tot morgen!

Coulance in Wet poortwachter

Lukt het je als werkgever door de coronacrisis niet om te voldoen aan je re-integratieverplichtingen? Dan kun je rekenen op coulance van UWV. Door alle maatregelen waar we momenteel mee te maken hebben, kan het re-integratieproces van zieke werknemers namelijk behoorlijke vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen.

Het UWV heeft in aanvullende wetgeving aangegeven dat zij maatwerk zal verrichten bij het toetsen van deze re-integratieverplichtingen. Als werkgever zul je aan moeten geven wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor je organisatie en het re-integratietraject van de zieke werknemer. Vervolgens zal het UWV beoordelen of zij deze redenen voldoende plausibel vindt voor het stagneren van de re-integratie-inspanningen. Ook na afloop van de coronacrisis zal het UWV rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratie-activiteiten beïnvloedde. UWV zal daarbij ook beoordelen of dit een ‘deugdelijke grond’ vormt om geen loonsanctie op te leggen.

Aanpassingen NOW

De NOW is nog geen week geleden aangekondigd, maar er zijn nu al een drietal aanpassingen die worden doorgevoerd. Wij nemen ze graag met je door.

Allereerst is de berekening van de hoogte van de subsidie bij een verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast. De doorwerking van een dergelijk verzoek was technisch niet goed geregeld, daarom is artikel 7 van de regeling aangepast. ‘Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd’, aldus Koolmees.

Ten tweede is de vaststellingstermijn in de NOW aangepast van 22 weken naar 52 weken. Deze verlenging geeft meer ruimte voor het uitvoeren van risicogerichte controles, maar maakt dat werkgever mogelijk langer in onzekerheid zitten over de definitieve vaststelling van de subsidie. De vaststelling zal voor de meeste werkgevers wel zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen.

De derde aanpassing in de NOW is dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. Op dit moment is het zo dat het UWV geen subsidieaanvragen kan behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven.

Verder is in de toelichting bij de regeling verduidelijkt dat het UWV bij de uitoefening van zijn ontslagtaak de NOW meeweegt. Dit brengt mee dat je als werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Hier kan je het aangepaste stappenplan vinden voor de NOW. 

Deel dit bericht