Update coronavirus 6 mei

“Als ondernemer ben je zo goed als de mensen die voor je werken.”

Vol verwachting kijken we met elkaar uit naar de persconferentie van vanavond. Welk perspectief zal ons worden meegegeven? En misschien nog wel belangrijker: wanneer mag je de deuren van je zaak weer openen of verder aan de slag? Vanavond weten we hopelijk meer.

Vandaag delen we weer een aantal wijzigingen en aanvullingen die voor jou als ondernemer van belang kunnen zijn. Allereerst is vrijdag bekend gemaakt dat de NOW op een aantal onderdelen is gewijzigd. Je leest hier in deze update meer over. Verder is bekend gemaakt dat de Wet excessief lenen een jaar wordt uitgesteld. De TOZO is inmiddels verlengd, waarmee de regeling loop tot en met 31 augustus 2020. De uitkering wordt nog wel steeds voor maximaal drie aaneengesloten maanden verstrekt.

Tot slot staan we even stil bij de mensen die voor je werken. De meivakantie zit er (bijna) op, daarmee komt de zomervakantie steeds dichterbij. Een onderwerp dat daarmee ter sprake zal komen zijn de vakantiedagen, hoe ga je daar in deze periode als werkgever mee om?

Een fijne dag toegewenst!

Wijzigingen NOW

Afgelopen vrijdag zijn er enkele wijzigingen in de NOW-regeling aangekondigd. Dit geldt overigens niet voor het eerder aangekondigde verschaffen van helderheid onder welke grens een accountantsverklaring niet zal worden vereist. Hier zullen we nog even op moeten wachten.

De volgende onderdelen zijn voor nu wel gewijzigd:

  • Aanpassing omzetbepaling bij concerns: we hebben de aangekondigde mogelijkheid voor individuele werkmaatschappijen om onder bepaalde voorwaarden NOW aan te kunnen vragen al eerder met je gedeeld. Deze mogelijkheid is nu ook vastgelegd in de wet.
  • Instemming openbaarmaking gegevens NOW: in de regeling wordt geregeld dat door het indienen van een subsidieverzoek, de aanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij de aanvraag en de gegevens uit het subsidiedossier. Deze ‘automatische instemming’ ziet alleen op een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.
  • Buitenlands rekeningnummer: omdat het in de praktijk onmogelijk is gebleken om de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer, wordt deze bepaling aangepast. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.
  • Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie: het verrekenen van de NOW subsidie met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk, dan wel niet uitvoerbaar. Dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking worden onder de huidige bijzondere omstandigheden dan ook geaccepteerd.

Uitstel Wet excessief lenen

Er komt een jaar uitstel voor het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) te ontmoedigen. DGA’s krijgen hiermee tot eind 2023 de tijd om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Vakantiedagen

Komen ze bij jou ook al binnen? De verzoeken om vakanties in te trekken of te verplaatsen? Het kan best een zoektocht zijn hoe je hier als werkgever in deze uitzonderlijke periode mee om moet en kunt gaan.

Zowel werkgever als werknemer hebben rechten en plichten als het om opname van vakantiedagen gaat. De wet biedt hen beide mogelijkheden bepaalde dingen af te dwingen. Zo mag je als werkgever de werknemer in sommige situaties verplichten zich te houden aan reeds aangevraagde en goedgekeurde vakantiedagen. Daarnaast mag je als werkgever de werknemer vragen om vakantiedagen uit te stellen. De werkgever moet een eventuele schade dan wel vergoeden aan de werknemer.

Al deze rechten en verplichtingen komen uiteindelijke neer op de toets van redelijkheid. Kortom, gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Om die reden raden wij je aan om met je werknemers in gesprek te gaan en daarbij oog te blijven houden voor ieders wensen en belangen. Kijken naar de mogelijkheden en voorkomen dat aan het eind van het jaar iedereen tegelijk vakantie opneemt.

Deel dit bericht