Update coronavirus 6 april

“Je moet de kwaliteit van de appelboom niet beoordelen aan dat wat eraf valt.”

Tussen de warme lente zonnestralen door, druppelen er steeds meer nieuwsberichten binnen voor ondernemend Nederland. Allereerst is het NOW-loket bij het UWV sinds vanochtend geopend, waarmee de aanvragen voor deze tegemoetkoming in de loonkosten kunnen worden gedaan.

Verder kunnen we vandaag ook meer duidelijkheid geven aan zorgaanbieders. Een branche die ook zwaar getroffen wordt door de huidige coronacrisis, maar waar nog veel vragen leefden op het vlak van tegemoetkomingen en ondersteuning. Tot slot staan we nog even stil bij de voorwaarden voor het aanbieden van vouchers, in plaats van terugbetaling aan klanten.

We hopen dat je hiermee weer helemaal op de hoogte bent. Voor nu ondanks alles een fijne en zonnige dag toegewenst. Tot morgen!

NOW-loket open

Vanaf vanochtend 9:00 uur kan een aanvraag worden gedaan voor de NOW. Het UWV laat hierbij al wel weten dat er gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen opstart- en uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan.

Wil je gebruikmaken van de NOW en kunnen wij de aanvraag voor je verzorgen? Vul dan dit formulier in. Wij gaan vervolgens zo snel mogelijk met jouw aanvraag aan de slag!

Zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft afgelopen weekend door middel van deze brief duidelijkheid verschaft over de ondersteuning aan zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis. Er komt een continuïteitsbijdrage-regeling voor alle zorgaanbieders. In de maand mei zal de eerste uitbetaling plaatsvinden, zorgaanbieders die daar vanwege financiële problemen niet op kunnen wachten kunnen deze maand een vooruitbetaling aanvragen. Komende dagen zullen ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk de lijn doortrekken om het voorbestaan van de mondzorgsector veilig te stellen.

De regeling start per 1 maart en loopt tot en met 30 juni 2020. Verlenging van deze looptijd wordt niet uitgesloten. De hoofdlijnen van de regeling:

 • de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
 • de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
 • dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
 • de verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van 250 euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd

Alleen het verzekerde deel (basis en aanvullend) valt dus onder deze regeling, hierdoor valt voor de meeste praktijken ook een deel van de omzet buiten de ondersteuning. Omdat hier waarschijnlijk de NOW voor kan worden benut, is het van belang dat je de aanvraag hiervoor wel in gaat dienen!

Voucherregelingen

Het komt je misschien bekend voor. Je klant heeft een aanbetaling gedaan, maar door de huidige coronacrisis is het niet mogelijk om het product of de dienst te leveren. In plaats van de aanbetaling terug te betalen ontvangt je klant een tegoedbon, een voucher.

In veel branches worden momenteel voucherregelingen opgesteld om faillissementen te voorkomen. Een lastig punt, gelet op het recht van de klant op terugbetaling. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft uitgangspunten voor dergelijke regelingen geformuleerd die recht doen aan het recht van de consument op terugbetaling, maar ook rekening houdt met de huidige situatie van ondernemers.

 • Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat de ACM niet opzij kan zetten;
 • De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst;
 • De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
 • Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen;
 • De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden.
 • Consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

Verstrek jij vouchers aan je klanten? Ga dan even goed na of deze voldoen aan bovengenoemde uitgangspunten.

Deel dit bericht