Update coronavirus 3 april

“Tegenslagen zijn pillen die men moet slikken en niet kauwen.”

De belastingdienst heeft de mogelijkheden voor betalingsuitstel van belastingen verder versoepeld. We nemen de belangrijkste punten van deze versoepeling vandaag met je door. Daarnaast zijn de termijnen voor de WBSO aanvragen van april en de aanlevering van de WBSO-uren over 2019 verlengd. Je leest er in deze update meer over.

Zoals het er naar uitziet kan er vanaf aanstaande maandag 6 april een aanvraag worden ingediend voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). We hebben een stappenplan voor je gemaakt waarin je kunt zien welke stappen doorlopen moeten worden.

Wil je gebruikmaken van de NOW en kunnen wij de aanvraag voor je verzorgen? Vul dan dit formulier in. Wij gaan vervolgens zo snel mogelijk met jouw aanvraag aan de slag!

Tot slot nog aantal tips met betrekking tot de NOW:

  • Houd je omzet nauwkeurig bij zodat na afloop van de periode de definitieve tegemoetkoming berekend kan worden. Hierbij kunnen we je ondersteunen. 
  • Houd er rekening mee dat een deel van de steun lang op zich laat wachten (22-46 weken). 
  • Zorg dat je z.s.m. je administratie op orde hebt na afloop van de steunperiode. Dan kun je sneller over het restant van de maatregel beschikken. Daarbij is het goed te weten dat boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming een accountantsverklaring gevraagd zal worden.
  • Het kan interessant zijn om niet z.s.m. gebruik te maken van de NOW. Als je het liquiditeitstechnisch langer uit kan houden, kun je beter eerst de omzetontwikkeling in april en mei afwachten. 
  • Maak een prognose per maand zodat je kort op je cijfers zit. 

Alvast een fijn weekend toegewenst en tot maandag!

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Eenvoudiger aanvragen

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier.

Gecombineerd uitstel voor meer belastingen

Om onnodig werk te voorkomen hoeft er maar één uitstelverzoek in te worden gestuurd. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat je op tijd aangifte doet en dat je pas uitstel van betaling aanvraagt nadat je een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.

Looptijd

Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Dit betekent dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening kan brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik.

De energieleveranciers zullen deze week voorbereidingen treffen, zodat het merendeel dit vanaf volgende week kan uitvoeren. Voor kleine energieleveranciers zal dit wegens de uitvoering lastig zijn.

Langer uitstel

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al 3 maanden betalingsuitstel. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden nog te kort. Dan kun je ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Heb je een belastingschuld lager dan €20.000 dan kan je vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heb je een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. Dit wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Binnenkort verschijnt hier meer informatie over.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren . In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

De deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de WBSO-uren van 2019 is verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

Voor de WBSO-aanvragen met startmaand april 2020 is de termijn verlengd tot en met zondag 5 april 2020. De termijn voor het doorgeven van het aantal WBSO-uren over 2019 is verlengd tot en met 15 juni 2020.

Deel dit bericht