Update coronavirus 25 maart

De afgelopen week is er veel gesproken over alle nieuwe en aangepaste regelingen. Voor zelfstandigen is inmiddels duidelijk waar zij terecht kunnen. Werkgevers kunnen hun aanvraag voor de NOW alvast voorbereiden met het huiswerk welke wij maandag in onze update hebben meegegeven.

Maar hoe zit het nu met de DGA (directeur-grootaandeelhouder)? Waar kan deze terecht voor een tegemoetkoming om deze periode door te komen? In de update van vandaag lees je hier meer over. Verder staan wij kort stil bij het uitstellen van het betalen van pensioenpremies.

DGA en NOW

Kan de DGA gebruik maken van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) en daarmee een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen afhankelijk van diens omzetverlies? Een vraag die hopelijk op korte termijn definitief met een ja kan worden beantwoord. Nu de NOW open staat voor ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten, lijkt dit vooralsnog wel het geval te zijn als hieraan wordt voldaan. Goed om het huiswerk dat wij hier maandag voor meegaven alvast door te nemen als je DGA bent.

Loonkosten en NOW

Binnen de NOW is het nog onduidelijk of de loonkosten boven het maximum dagloon vergoedt gaan worden. Bij de WTV (Werktijdverkorting) was dit niet het geval. Het maximum dagloon bedraagt op dit moment bruto € 219,28 per dag, waarmee het maximummaandloon uitkomt op bruto € 4.769,34. Loonkosten boven dit bruto loon zouden daarmee niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Goed om hiermee alvast rekening te houden.

Tijdelijk verlagen DGA loon?

Mocht komende week blijken dat de NOW geen uitkomst biedt voor de DGA en er geen alternatieve regeling voor hen komt, dan is het tijdelijk verlagen van het gebruikelijk loon een optie om de pijn van de huidige crisis te verzachten. Dit kan immers een behoorlijk bedrag aan loonheffing schelen. Een formele regeling voor een verlaging van het gebruikelijk loon ten gevolge van de coronacrisis ontbreekt, maar als je verwacht dat de continuïteit van je onderneming in gevaar komt dan zou het gezien de huidige situatie mogelijk moeten zijn om het gebruikelijk loon te verlagen. Dit met een beroep op de beleidsmatige vrijheid voor verliessituaties die door de Belastingdienst wordt geboden. De bewijslast hiervoor ligt bij jou als directeur, maar een eventuele discussie hierover zal pas op zijn vroegst volgend jaar gaan spelen. Het gebruikelijk loon wordt namelijk over een kalenderjaar beoordeeld en zou bijvoorbeeld ook nog richting het einde van het jaar kunnen worden rechtgetrokken.

Samenvatting voor de DGA

Kortom, als DGA doe je er goed aan om voor nu de uitwerking van de NOW even af te wachten. Mocht deze regeling (dan wel een alternatieve regeling) geen uitkomst bieden dan kan voor de (broodnodige) liquiditeit worden gekozen door verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan vervolgens richting eind 2020 worden rechtgetrokken of een mogelijke discussie met de Belastingdienst op een later moment wordt voor lief genomen. Een discussie die afhankelijk van de omstandigheden mogelijk goed te onderbouwen is en waar wij je desgewenst bij kunnen ondersteunen.

Uitstel betaling pensioenpremies

Kom je als werkgever in acute problemen door de coronacrisis, dan kun je uitstel krijgen voor het betalen van de pensioenpremies. De rechten van werknemers blijven hierbij intact.

Gelet op de verschillende problemen per sector en werkgever wordt er maatwerk geboden op basis van een aantal oplossingsrichtingen:

  • Een individuele betalingsregeling: meld je hiervoor als werkgever bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • Betalingstermijnen worden voor getroffen sectoren en werkgevers (binnen de wettelijke mogelijkheden) verruimd.
  • Bij het innen van pensioenpremies wordt een minder strikt invorderingsbeleid gevoerd.

Wij raden je aan om de website van jouw pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact met hen op te nemen om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden die voor jou openstaan.

Tot slot voor vandaag, dat ondernemers inventieve en vindingrijke mensen zijn is ons natuurlijk niet onbekend. Ondernemers zijn dan ook bij uitstek degenen die in tijden van crisis nieuwe oplossingen en initiatieven weten te bedenken om anderen te helpen. Om deze ideeën maar ook vragen samen te brengen, hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een platform ingericht waar je kosteloos aan kunt meedoen. Iets voor jou om bij aan te haken?

Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Schroom niet om bij vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen.

Een vindingrijke dag toegewenst!

Deel dit bericht