Update coronavirus 22 april

“Waar de ene deur dicht gaat, wordt een andere geopend.”

Samen met miljoenen andere Nederlanders hebben wij gisteravond naar de persconferentie van de premier geluisterd. De voorzichtige eerste stappen richting een versoepeling van de maatregelen zijn gezet. Een versoepeling die voor jou als ondernemer waarschijnlijk nog weinig zicht geeft op een concrete verbetering van jouw situatie. Laten we met elkaar hopen dat de huidige stijgende lijn zich verder voortzet en we rustig kunnen toewerken naar een herstel van onze ondernemingen en economie.

Waar we voorlopig in ieder geval mee te maken blijven houden is de veilige afstand van 1,5 meter. Heb jij al nagedacht over werkbare regels voor een 1,5-metersamenleving? Goed om alvast te werken aan regels of een eigen protocol waarmee ook jij van start kunt gaan als het groene licht wordt gegeven. Ook de risico- evaluatie & inventarisatie van je onderneming kan worden aangevuld met de risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt en hoe je die als werkgever aanpakt. Kun je hier wat hulp bij gebruiken, laat het dan gerust weten.

In deze update lees je meer over de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Verder staan we nog even kort stil bij een eventuele verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en de mogelijke verlenging van de GO-regeling.

Tot slot heeft het kabinet aangegeven dat zij steunmaatregelen voor ondernemers wil verlengen zolang dat nodig is, maar dat er wel wordt nagedacht over het inbouwen van extra voorwaarden. Denk hierbij aan het voorkomen dat bedrijven dividend of bonussen uitkeren zolang ze overheidssteun krijgen. In de tweede week van mei wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Wij houden je op de hoogte.

Fijne dag toegewenst!

Verlenging tijdelijke huurcontracten woningen

Het kan voor een verhuurder lastig zijn om op dit moment een nieuwe huurder te vinden, als een verlening voor onbepaalde tijd niet wenselijk is gelet op de huidige situatie. Daarbij is het voor huurders lastig om snel andere woonruimte te zoeken. Om voor deze situaties meer ruimte kunnen bieden is er gisteren een spoedwetsvoorstel aangenomen. Deze maakt het onder voorwaarden mogelijk om een tijdelijk huurcontract dat tijdens deze coronacrisis afloopt te verlengen.

De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen. Het is daarbij niet ondenkbaar dat er ook aandacht zal zijn voor andere segmenten van de vastgoedmarkt.

Verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Door de Tweede Kamer zijn een tweetal moties aangenomen die ertoe moeten leiden dat er onderzoek gedaan gaat worden naar een tijdelijke verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Deze verliezen kunnen op dit moment één jaar terug en zes jaar vooruit verrekenen. Gekeken gaat worden of een verruiming hiervan tot een verbetering van de liquiditeitspositie van Nederlandse ondernemingen kan leiden. Daarbij wordt ook nagegaan of het mogelijk is om het geschatte verlies over 2020 al meteen te mogen verrekenen met de winst over 2019.

Verlenging GO-regeling

De GO-regeling, die bedrijven door middel van een Staatsgarantie de mogelijkheid biedt om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest, wordt verlengd als het aan de staatssecretaris ligt. De reguliere vervaldatum van 1 juli 2020 zal daarmee 7 maanden worden doorgeschoven. De beoogde verlenging zal lopen tot 1 april 2021.

Deel dit bericht