Update coronavirus 17 maart

Werktijdverkorting aangevraagd, en nu!?

Na ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW is het van belang dat u uiterlijk op de 2e dag na ontvangst een melding verstuurd naar het UWV. Hiervoor kan dit formulier worden gebruikt.

 Voor de periode en de uren waar de vergunning voor wordt verleend is een werkgever sinds 1 januari 2020 vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Dat brengt mee dat u niet verplicht bent over deze uren loon door te betalen, hetgeen de loonkosten kan drukken. Het personeel ontvangt in dat geval geen salaris over de betreffende uren en zal zelf bij het UWV aan moeten kloppen. Op welke termijn zij vervolgens een uitkering van het UWV kunnen verwachten is niet met zekerheid te zeggen, dat dit langer op zich zal laten wachten dan een reguliere loondoorbetaling is wel de verwachting. Het staat u als werkgever dan ook vrij om het loon van uw personeel wel door te betalen en na afloop van de vergunning periode de tijdelijke WW-uitkering als werkgever rechtstreeks bij het UWV aan te vragen. Op die manier merkt het personeel op financieel vlak weinig van de werktijdverkorting.

De tijdelijke WW-uitkering kan vervolgens aansluitend aan de vergunningsperiode (in de 7e week nadat u de vergunning kreeg) worden aangevraagd bij het UWV door middel van dit formulier.

Uitstel van belasting betalen

Dalende omzetten en ondernemingen die volledig moeten sluiten terwijl (een deel van) de kosten door blijven lopen. In gesprek gaan met crediteuren, de verhuurder en de bank, zorgt er mogelijk voor dat er wat minder druk op de liquiditeit komt te staan. Maar ook de Belastingdienst kan zorgen voor wat ruimte op dit vlak door uitstel van betaling te verlenen.

Uitstel van betaling kan pas nadat belastingschuld is ontstaan, dus na uiterste betaaldatum en bij aangiftebelastingen zal er eerst een naheffingsaanslag moeten volgen. Om vervolgens uitstel van betaling aan te kunnen vragen zal moeten worden gemotiveerd hoe men door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Daarnaast moet een verklaring van een derde deskundige worden meegestuurd. Wij schakelen graag met u mee, kunnen wij voor u uitstel aanvragen? Neem contact met ons op via 0343-516741.

Deel dit bericht