Update coronavirus 17 april

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.”

Zo vlak voor het weekend brengen we je graag weer op de hoogte van de laatste berichten omtrent de coronamaatregelen voor ondernemers. Je leest in deze update meer over nieuwe fiscale maatregelen op het gebied van BTW en loonheffingen.

Verder vangen we steeds meer geluiden op over de uitbetaling van de verschillende tegemoetkomingen. Fijn! Wees je wel bewust van de voorwaarden en verplichtingen van de verschillende tegemoetkomingen. Zo ben je als werkgever verplicht om de NOW subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen. Gebruik dit dan ook niet om bijvoorbeeld crediteurenbetalingen te doen.

Voor getroffen seizoensbedrijven waarvoor de NOW-regeling niet goed uitpakt gaat het kabinet bekijken of extra steun nodig en mogelijk is. Ook de toepassing van de NOW voor het concern en de daaruit volgende problematiek rondom de werkmaatschappijen wordt nader bekeken.

Positief nieuws voor de agrarische sector! In afwachting van de nadere uitwerking delen wij vandaag alvast de hoofdlijnen van een aantal van deze aanvullende maatregelen.

Tot slot goed om te benoemen dat de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de TOGS wordt vrijgesteld van belastingheffing. Deze zal dan ook niet tot de winst gaan behoren.

Fijn weekend en tot volgende week!

Fiscale maatregelen BTW

Zorgpersoneel en medische hulpgoederen en -apparatuur

Omdat de inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk is, is het ongewenst dat dit tot extra financiële of administratieve lasten leidt. De Europese Commissie heeft dan ook een vrijstelling van invoerrechten en BTW geregeld voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus.

Daarnaast worden er twee tijdelijke maatregelen getroffen, deze gaan met terugwerkende kracht in vanaf 16 maart 2020 en gelden tot 16 juni 2020:

  1. De uitleen van zorgpersoneel blijft onder voorwaarden buiten de heffing van BTW.
  2. Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen BTW betaald te worden. Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop BTW van deze verstrekker.

Sportscholen

Er is een tijdelijke goedkeuring dat het verlaagde BTW tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening ook geldt voor de situatie dat deze sportlessen online worden aangeboden.

Fiscale maatregelen loonheffingen

Vaste reiskostenvergoeding

Bij een lange onderbreking, zoals het huidige thuiswerken vanwege de coronacrisis, mag doorbetaling van de vaste reiskostenvergoeding normaal gesproken fiscaal nog in de maand waarin de werknemer niet meer reist en maximaal de daarop volgende maand. Daarna wordt de vergoeding als belast loon beschouwd.

Hier komt tijdelijk verandering in waardoor dit fiscale gevolg voorlopig van de baan is. Zolang de coronamaatregelen gelden, vooralsnog is dat tot en met 28 april, mag je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen. Voor deze periode mag je uit blijven gaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Van belang is daarbij wel de betaalbaarheid van deze kosten voor de onderneming. Zijn het kosten/uitgaven waar je in deze tijd misschien graag op zou willen of moeten besparen?

Agrarische sector

Voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling. Het uitgangspunt hierbij zal zijn dat de eerste 30% van de omzetderving voor de ondernemer is en de overheid de resterende 70% voor een aanzienlijk deel compenseert.

Voor fritesaardappeltelers wordt een compensatie geboden voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben en die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. De omvang van deze compensatie bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020.

De akkerbouw en veeteelt kunnen in juli al een voorschot op de inkomenssteun GLB krijgen. De verwachting is dat je dit voorschot in de 2e helft van mei aan kunt vragen.

Informatie over de nadere uitwerking en de wijze waarop je jouw bedrijf kunt aanmelden voor bovenstaande maatregelen volgt op korte termijn. We houden je hiervan op de hoogte!

Deel dit bericht