Update coronavirus 14 april

“De zon zou mij misschien niet opvallen als deze niet onderging.”

Ook dit jaar doet april weer wat hij wil. Waar we afgelopen weekend nog volop hebben kunnen genieten van de lente, is het vandaag met een temperatuur die ruim 10 graden lager ligt behoorlijk fris. Gelukkig slechts een tijdelijke daling, vanaf morgen kunnen we weer genieten van de zon.

Net als april lijkt ook het coronavirus te doen wat het wil. Waar de cijfers van het RIVM een wat positiever beeld laten zien, wordt de situatie voor veel mensen en ondernemers steeds uitdagender. Om hier deels aan tegemoet te komen is er een aanvullende verklaring voor de TOGS aangekondigd waarmee ook ondernemers met een onderneming aan huis mogelijk een aanspraak op de regeling kunnen doen.

Daarnaast is er bij de belastingdienst het een en ander gewijzigd op het gebied van de uitstel van betaling van belastingen. Een aparte melding betalingsonmacht is hierdoor niet meer nodig! Wel goed om het moment van aanvang van de periode van uitstel zorgvuldig te bepalen. Je leest er in deze update meer over.

Tot slot nog een oproep vanuit Den Haag. Zou jij als deskundige of met je bedrijf mee willen denken over de ontwikkeling van apps in de aanpak van het coronavirus? Dan heb je nog tot vandaag 12:00 uur om je voorstel aan te leveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een volgende update volgt aan het eind van deze week. Voor nu een fijne dag toegewenst!

Onderneming aan huis en de TOGS

Sommige ondernemers vielen buiten de boot voor wat betreft de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto. Dit omdat er sprake is van een onderneming aan huis. De regeling wordt op dit punt uitgebreid om verdere aansluiting te vinden bij het doel van deze tegemoetkoming. Het verzachten van acute liquiditeitsproblemen als gevolg van het doorlopen van vaste lasten, anders dan personeelslasten, voor (mkb) ondernemers.

Omdat de regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres.

Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.

Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen DGBI / 20094755 verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Kom jij op basis van bovenstaande alsnog in aanmerking voor de TOGS? Neem dan snel contact met ons op. We helpen je graag met de aanvraag!

Melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Als ondernemer hoef je deze melding niet meer afzonderlijk te doen als je om uitstel van betaling in verband met corona vraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Aanvang periode uitstel van betaling belastingen

Met betrekking tot het startmoment waarop uitstel van betaling wordt verleend en de looptijd van het verleende uitstel ook nog een belangrijke update. Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling. Deze drie maanden schuiven niet mee voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt verleend. De invordering wordt slechts gedurende de drie maanden opgeschort.

Het meest optimale is dan ook om een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling pas 1 dag vóór de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag in te dienen (i.p.v. op de dag van dagtekening naheffingsaanslag). Dit geeft jou als ondernemer al bijna twee weken extra uitstel van betaling, zonder termijnoverschrijding.

Deel dit bericht