Update coronavirus 13 mei

“Vrijheid is vooral het vermogen te genieten van alle keuzes die we maken.”

Tijdens het schrijven van deze update valt mijn oog op de vloer van onze kantoortuin. Felgekleurd tape en pijlen die de looprichting aangeven, hebben de overhand genomen. De anders zo rustig ogende vloer lijkt te zijn veranderd in een waar kunstwerk van Mondriaan. Ondanks het feit dat wij mensen gewoontedieren zijn, leren wij ons aanpassen. Aanpassen aan de huidige anderhalvemetersamenleving. De één gaat hier moeiteloos in mee, terwijl het een ander veel moeite kost om mee te komen. Tot welke categorie behoor jij als ondernemer? Zijn er bottlenecks waar je tegenaan loopt? Onze partner bottleneck-it en wij helpen graag mee met het ‘ontkurken van je vindingrijkheid’.

Goed nieuws voor werkgevers. Per 1 juni a.s. verlengt het kabinet de NOW! Over de precieze invulling wordt nog gesproken. De nieuwe regeling gaat er hoogstwaarschijnlijk wel anders uitzien dan de huidige regeling. We houden je op de hoogte. Ook voor DGA’s hebben we nieuws. Er is meer duidelijkheid voor wat betreft de mogelijkheid om het gebruikelijk loon te verlagen door de huidige coronacrisis. Maar de voorwaarde dat de rekening-courant schuld met de BV niet mag oplopen en ook niet ‘gecorrigeerd’ mag worden met dividend, maakt de regeling er niet aantrekkelijk op.. Je leest er meer over in deze update.

Tot slot hebben we nog een aantal aandachtspunten met betrekking tot het uitstellen van het vakantiegeld voor je op een rijtje gezet. Lees snel verder welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Voor nu een fijne dag toegewenst!

Gebruikelijke loon DGA

Een DGA die last heeft van de coronacrisis mag in 2020 het ‘gebruikelijk loon’ aanpassen aan de gedaalde omzet. Hier zijn een aantal voorwaarden en een rekenformule voor gepresenteerd.

Uit de formule volgt dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald aan de hand van het gebruikelijk loon over 2019. Dit laatste wordt vermenigvuldigd met de uitkomst van de som: omzet over de eerste 4 kalendermaanden 2020 / omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019.

Ter illustratie: neem het voorbeeld dat de omzet in de eerste 4 maanden van 2020 uitkwam op € 10.000 en in diezelfde periode in 2019 op € 100.000. En dat het gebruikelijk loon in 2019 het standaardbedrag van € 45.000 was. Dan rolt er uit de formule een gebruikelijk loon van € 4.500 (€ 45.000 x 0,1) voor in de loonaangifte over 2020.

Om van de goedkeuring van de verlaging van het gebruikelijk loon over 2020 gebruik te maken, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.
  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Mag je als werkgever het vakantiegeld uitstellen?

Het moment is daar; het vakantiegeld moet bijna worden uitbetaald. Mag je dit opschorten om de onderneming zo wat financiële armslag te geven? Wettelijk gezien heeft de werknemer recht op betaling van het vakantiegeld. Dit vindt meestal in mei of juni plaats. Dit betekent echter een extra beslag op de liquiditeit van jouw organisatie.

In beginsel mag je als werkgever niet eenzijdig bepalen dat het vakantiegeld later wordt uitbetaald. Als de betaling niet mogelijk is, mede gelet op de continuïteit van de onderneming en de huidige onzekere periode, kun je kijken of werknemers akkoord zijn met een latere uitbetaling hiervan of een betaling in termijnen. Stel dit voor aan de werknemers en leg uit waarom dit belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie. Probeer dit als gezamenlijke oplossing te brengen richting de werknemer, waarbij hun medewerking zeer op prijs wordt gesteld.

Van belang hierbij is dat de afspraken met de werknemers over het uitstellen van de uitbetaling van het vakantiegeld schriftelijk worden vastgelegd. Wij kunnen je helpen met deze vastlegging, neem in dat geval even contact met ons op.

Deel dit bericht