Update coronavirus 1 april

“’Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag”

Volhouden! Dat is wat we gisteravond te horen hebben gekregen. Volhouden tot in ieder geval 28 april. Voor veel ondernemers wederom een flinke klap. Deuren blijven gesloten, klanten blijven thuis en inkomsten zijn vooralsnog beperkt of voorlopig niet meer te verwachten. De doeltreffendheid van de verschillende maatregelen uit het noodpakket zal zich de komende tijd moeten bewijzen. Is het voldoende om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden?  

Je kon er gisteren waarschijnlijk niet omheen, de berichtgeving over de NOW. In onze vorige update zijn wij al even ingegaan op de bepaling van de omzet, de omzetdaling en de loonsom. Vandaag zetten wij een aantal nieuwe en opvallende onderdelen van de regeling voor je op een rij.

De huidige situatie kan ook impact hebben op de BTW. Denk bijvoorbeeld aan facturen die onbetaald blijven, reserveringen die worden geannuleerd en de corona-vouchers waar je steeds meer over hoort. Hoe werkt dit door op jouw BTW positie? Wij onderzoeken graag of hier voordelen voor jou zijn te behalen.

Een fijne dag toegewenst en tot morgen!

NOW

De uitwerking van de NOW is gisterochtend aangekondigd en zeker niet onopgemerkt gebleven. Wij geven je een overzicht van een aantal nieuwe en opvallende onderdelen van de regeling:

 • Er wordt 30% opslag voor werkgeverslasten gehanteerd, bovenop het SV-loon.
 • Bij een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau, de gemiddelde omzetdaling op concernniveau wordt vervolgens voor alle afzonderlijke rechtspersonen toegepast.
 • Als een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, moet per loonheffingennummer een aparte aanvraag worden ingediend. Bij elke afzonderlijke aanvraag worden dezelfde omzetdaling en meetperiode ingevuld, namelijk die van de gehele onderneming.
 • Bepaal zorgvuldig de aanvangsdatum van de tegemoetkoming, afhankelijk van het moment waarop het effect van de huidige situatie zichtbaar wordt in de omzetcijfers: maart, april of mei 2020.
 • Een correctie van de omzetdaling aan de hand van bijvoorbeeld groei van de onderneming of seizoen patronen is niet mogelijk.
 • Voor bijzondere situaties (de onderneming bestond bijvoorbeeld nog niet gedurende geheel 2019) volgt er op het aanvraagformulier een nadere toelichting voor de juiste berekening van het omzetverlies.
 • Het voorschot wordt bepaald aan de hand van de aangeleverde verwachte omzetdaling, waarbij als uitgangspunt de loonsom van de maand januari 2020 wordt genomen.
 • De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen, hierbij is in beginsel een accountantsverklaring vereist (onder een nader te bepalen grens zal dit vereiste niet gelden).
 • De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020, of zoveel eerder als mogelijk is. Aanstaande vrijdag zal duidelijk worden of de aanvragen vanaf maandag 6 april al gedaan kunnen worden.
 • De mogelijkheid om de regeling met 3 maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden, daarover zal voor 1 juni worden besloten.

BTW

Oninbare facturen

Je hebt hard gewerkt om een opdracht uit te voeren of producten te leveren aan de klant. Door de gevolgen van de coronacrisis wordt de factuur alleen niet betaald. Wat kun je in zo’n situatie als ondernemer? Op grond van de huidige wetgeving kan een factuur oninbaar worden verklaard als deze een jaar na de uiterste betaaldatum nog niet (geheel) is betaald. De BTW over deze oninbare facturen kan vervolgens worden teruggevraagd in de btw-aangifte.

Kortom, worden jouw facturen niet betaald op dit moment door de gevolgen van de coronacrisis dan kun je de BTW hierover pas volgend jaar terugvragen.

Annuleringen

Door de noodmaatregelen die zijn getroffen is de kans groot dat je te maken krijgt met annuleringen. Maar hoe moet je omgaan met de bijbehorende BTW? De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 1. Je betaalt het geheel ontvangen bedrag terug aan de klant: de BTW kan worden teruggevraagd. Vergeet niet een creditfactuur te sturen.
 2. Je betaalt een deel van het ontvangen bedrag terug aan de klant: de BTW over het terugbetaalde deel kan worden teruggevraagd. Denk hierbij aan het versturen van een creditfactuur.
 3. Je betaalt niets terug aan de klant: er zal beoordeeld moeten worden of er in dat geval sprake van een onbelaste schadevergoeding, waardoor zelfs de reeds afgedragen BTW kan worden teruggevraagd, of van een BTW belaste vergoeding die is betaald voor het recht op een prestatie, waarbij er geen BTW kan worden teruggevraagd.

Neem bij twijfel over het eventueel wel of niet terugvragen van BTW altijd even contact met ons op.

Corona-vouchers

Om ons heen zien en horen we er veel over; de zogenaamde corona-vouchers. Compensatie voor klanten die door de coronacrisis niet (goed) kunnen worden bediend in de vorm van het uitgeven van vouchers. Voor deze vouchers gelden er voor de BTW bijzondere regels.

Veelal wordt er geen bedrag betaald bij corona-vouchers, maar ziet een klant af van ontvangst van een eerder overeengekomen product of dienst. Moet dit vanuit BTW perspectief worden beschouwd als een betaling? In veel gevallen zal de BTW positie moeten worden gecorrigeerd. Of dit voor door jou uitgegeven corona-vouchers het geval is, hangt bijvoorbeeld af van de volgende punten:

 • Is er BTW voldaan over de vooruitbetaling?
 • Bestond er een recht op compensatie of wordt de voucher verstrekt uit coulance?
 • Is de voucher tegen nominale waarde verstrekt of met een extra korting?
 • Welke waarde bepaalt de omvang van de BTW?

Speelt bovenstaande bij jou in de onderneming? Neem dan contact met ons op om de BTW gevolgen in jouw situatie te bespreken.

Deel dit bericht