De TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) is nu aan te vragen

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet over 2022. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Heeft u minder dan 250 werknemers in dienst, bedraagt de omzet maximaal € 50 miljoen en/of heeft u een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen? Bent u verder een in Nederland gevestigde onderneming, vereniging of stichting met een handelsnaam uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb.

De hoogte van de tegemoetkoming die u kunt ontvangen is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening van het voorschot is gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Vanwege de huidige dalende energieprijzen is daarom besloten het voorschotpercentage aan te passen van 50% naar 35%. Met dit percentage wordt u op korte termijn voldoende gecompenseerd met een beperkt risico dat te weinig compensatie ontvangen is als blijkt dat de energieprijzen in de loop van het jaar weer stijgen.

U kunt de TEK per heden aanvragen bij de RVO met eHerkenning niveau 3. En u vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. De aanvraagperiode bij de RVO sluit op maandag 2 oktober 2023 17:00 uur.

Bent u dus benieuwd naar uw mogelijkheden? Of heeft u nog andere inhoudelijke vragen en/of opmerkingen over de voorwaarden van de TEK? Neem dan contact met ons op!

 

Bron: RVO.nl.

Deel dit bericht