Overzicht corona maatregelen

Getroffen door de coronacrisis? Check hier je regelingen.

De afgelopen weken zijn er verschillende regelingen aangepast en nieuwe regelingen bijgekomen om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te helpen. De regelingen staan los van elkaar en zijn niet te vergelijken: niet voor wat betreft doelgroep, voorwaarden, omvang en plek waar je de de regeling kunt aanvragen. 

Met al deze regelingen kan het lastig zijn om overzicht te houden. Welke regeling wordt met welke afkorting bedoeld en op welke regeling heb ik eigenlijk recht? In onderstaand overzicht kun je alle regelingen terugvinden. Daarbij is aangegeven voor wie de regeling bedoeld is, wat de regeling inhoud en wat de omvang hiervan is. Voor de TOZO en de TOGS kun je doorklikken naar stappenplannen voor het doen van de aanvraag. Zodra de NOW is uitgewerkt zal ook hier een stappenplan voor het doen van de aanvraag worden opgenomen. Mocht je vragen hebben over een van de regelingen neem dan gerust even contact met ons op.

1.     NOW – Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • WIE? Ondernemers met personeel, die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten
 • WAT?                     Tegemoetkoming in de loonkosten gedurende 3 maanden (+ mogelijk 3 maanden verlenging)
 • HOEVEEL?            Afhankelijk van terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom
 • WAAR?                  UWV

2.     TOZO – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • WIE?                      Zelfstandig ondernemers
 • WAT?                     Inkomensondersteuning voor levensonderhoud gedurende 3 maanden en/of een lening voor bedrijfskapitaal met een maximale looptijd van 3 jaar
 • HOEVEEL?            Inkomensondersteuning afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie maximaal ca. € 1.500 netto per maand en een lening tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente
 • WAAR?                  Woongemeente

STAPPENPLAN TOZO

3.     TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

 • WIE?                      MKB-bedrijven die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies
 • WAT?                     Directe vaste tegemoetkoming, vrijgesteld van belastingen
 • HOEVEEL?            € 4.000
 • WAAR?                  RVO

STAPPENPLAN TOGS

4.     BMKB – verruiming Borgstelling MKB-kredieten

 • WIE?                      Ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro
 • WAT?                     Versoepeling regels, waardoor bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld kunnen  lenen bij de bank
 • HOEVEEL?              –
 • WAAR?                  Eigen bank

5.     Uitstel Belastingdienst

 • WIE?                      Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen
 • WAT?                     Uitstel van belastingbetaling gedurende 3 maanden, geen verzuimboete en verlaging invorderingsrente naar 0,01%
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  Belastingdienst

6.     GO – verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

 • WIE?                      MKB-ondernemingen en grote bedrijven
 • WAT?                     Met de GO geeft de overheid 50% garantie op bankleningen en bankgaranties
 • HOEVEEL?            Maximum per onderneming van 150 miljoen euro
 • WAAR?                  Eigen bank 

7.     Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • WIE?                      Klanten van Qredits
 • WAT?                     Renteverlaging naar 2% en uitstel van aflossing gedurende 6 maanden
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  Qredits

8.     Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • WIE?                      Land- en tuinbouwbedrijven
 • WAT?                     Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling BMKB-Landbouwkredieten
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  NOG NIET BEKEND

9.     SET Covid19 – Stimulering digitale zorg

 • WIE?                      Zorgaanbieders
 • WAT?                     Subsidie om digitale toepassingen aan te aan te schaffen om digitale zorg op afstand  te faciliteren
 • HOEVEEL?             € 50.000
 • WAAR?                  RVO

10.   Maatregelen Zorgverzekeraars Nederland

 • WIE?                      Zorgaanbieders die een contractuele overeenkomst hebben afgesloten met een  zorgverzekeraar (mits zij afzien van de algemene regelingen die het Rijk openstel voor bedrijven en zelfstandigen)
 • WAT?                     Ondersteuning in de vorm van een liquiditeits- of continuïteitsbijdrage, declareren extra kosten in verband met de coronacrisis en uniforme regelingen
 • HOEVEEL?            NOG NIET BEKEND
 • WAAR?                  Zorgverzekeraars Nederland

11.   Banken verlenen uitstel

 • WIE?                      Kleine ondernemers met gezonde bedrijven en leningen tot 2,5 miljoen euro
 • WAT?                     Uitstel van aflossing gedurende 6 maanden
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  Eigen bank

12.   Pensioenfondsen

 • WIE?                      Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen
 • WAT?                     Mogelijke betalingsregeling, versoepeling invorderingsbeleid en afspraken over  betalingstermijnen
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  Pensioenfonds of -uitvoerder

13.   Maatregelenpakket Nederlandse Douane

 • WIE?                      Bedrijven die door de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving kunnen voldoen, en termijnen en/of douaneformaliteiten niet naleven
 • WAT?                     Ondersteuning met een pakket aan maatregelen
 • HOEVEEL?             –
 • WAAR?                  Nederlandse Douane

14.   Toeristenbelasting en cultuursector

NOG NIET BEKEND

Deel dit bericht