Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector

Er is een nieuwe subsidie in de maak voor de bouwsector, de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Het doel ervan is de uitstoot van stikstof op termijn met 60% te verminderen.

Verlaging van meerkosten

De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%.

Samenloop MIA

Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA, als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit hangt ervan af of het investeringsmiddel op de Milieulijst staat.

Ook bestaand materieel

De nieuwe subsidie richt zich ook op het vergroenen van bestaand bouwmaterieel. Zo kan bijvoorbeeld via katalysatoren tot ruim 80% van de schadelijke uitstoot worden voorkomen.

Ontwikkelingssubsidie

Verder zal er ook subsidie beschikbaar komen voor de ontwikkeling van bouwmaterieel dat weinig stikstof uitstoot.

Reageren op de voorstellen?

Het is de bedoeling dat de regeling volgend jaar al van kracht wordt. De uitvoering van de subsidie komt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 13-12-2021

Deel dit bericht