Het coronavirus, merkt u het al in uw onderneming?

Update coronavirus 12 maart

Het kabinet is druk bezig met het treffen van maatregelen om de negatieve gevolgen voor ondernemers waar mogelijk te beperken. Een aantal maatregelen worden op dit moment uitgewerkt en er zijn al een aantal maatregelen doorgevoerd. Wij hebben ze samen met enkele aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.

Als ondernemer kunt u er niet meer omheen. Het coronavirus komt dichterbij en begint een steeds grotere impact te krijgen op ons dagelijks leven. Wellicht ook op uw onderneming. Bijvoorbeeld door problemen bij de afname van producten en diensten bij uw leveranciers en/of uitdagingen in de financiën door teruglopende omzetten. Personeel dat ziek wordt, niet kan komen werken of waar tijdelijk geen werk voor beschikbaar is. Ook de levering van uw eigen producten en diensten of problemen bij uw klanten kunnen een impact hebben op de onderneming.

Leveranciers

Alhoewel er nog geen maatregelen zijn getroffen die direct zien op de impact van problemen van leveranciers op uw onderneming is het goed om na te gaan hoe u verzekerd bent. Zo dekt een verzuimverzekering bijvoorbeeld niet de loondoorbetaling in verband met een preventieve quarantaine. Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Daarnaast valt het coronavirus in beginsel onder overmacht. Is aansprakelijkheid bij overmacht voldoende uitgesloten in uw contracten? Wij nemen uw contracten op dit punt graag met u door.

Financiën

Borgstelling MKB-kredieten

Het kabinet wil kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het coronavirus, helpen door garant te staan voor leningen. Deze maatregel werd op woensdag 11 maart 2020 aangekondigd en zal op korte termijn worden ingevoerd, uiterlijk binnen 2 weken. Het is een uitbreiding van een bestaande regeling (Borgstelling MKB-kredieten) die bedoeld is om investeringen door kleinere bedrijven open te stellen voor bedrijven die inkomsten tijdelijk zien teruglopen door de coronacrisis. Net als de uitbreiding van deze regeling die momenteel geldt in verband met de PFAS en stikstofproblematiek. Mocht dit mogelijk uitkomst bieden voor uw onderneming, neem dan contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken.

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers

In een brief die vandaag door de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer is verstuurd is aangegeven dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uit kunnen stellen. Het gaat hierbij om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden onderbouwd en ziet op ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus. Ook het verlagen van de voorlopige aanslag en het terugdraaien van verzuimboetes worden in de brief genoemd als middelen om de economie te stimuleren. 

ZZP-ers

Bent u werkzaam als zelfstandige en heeft u tijdelijke financiële problemen door het coronavirus? Mogelijk kan een aanspraak op bijstand voor zelfstandige (Bbz) via uw gemeente uitkomst bieden. Wij denken op dit punt graag met u mee.

Europees Steunfonds

Brussel richt een nieuw investeringsfonds op om de economische schade van het coronavirus te beperken. Op korte termijn maakt de Europese Commissie 7,5 miljard vrij vanuit bestaande structuurfondsen. Het uiteindelijke bedrag voor dit fonds is 25 miljard euro dat beschikbaar gesteld wordt voor het mkb, de zorg en werkgelegenheidsprojecten.

Personeel

Werktijdverkorting

De Rijksoverheid maakt een beroep op werktijdverkorting mogelijk voor werkgevers die te maken hebben met negatieve gevolgen van het coronavirus. Werktijdverkorting is bedoeld voor ondernemingen die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet een onderneming voldoen aan alle voorwaarden. Zo moet worden aangetoond dat er ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren beschikbaar zijn als direct gevolg van het coronavirus.

Mocht hiervan sprake zijn binnen uw onderneming dan helpen wij u graag met de aanvraag voor werktijdverkorting. De eerste toewijzing hebben wij inmiddels mogen ontvangen! Bekijk deze hier.

Financiële ondersteuning kinderopvang zorgmedewerkers

Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om zorgmedewerkers die vanwege het coronavirus extra uren willen gaan draaien, financieel te helpen bij het opvangen van hun kinderen. Het is nog even afwachten of het kabinet daadwerkelijk bereid is om kinderopvangmaatregelen voor deze groep te treffen en hoe deze maatregelen er vervolgens uit moeten komen te zien.

Klanten

Probeer een inschatting van de schade te maken als u niet op tijd kunt leveren aan uw klanten. Heeft u aansprakelijkheid bij overmacht richting klanten voldoende uitgesloten in uw contracten en/of algemene voorwaarden? Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

Meld- & informatiepunt coronavirus

Het FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) heeft een meldpunt ingesteld voor haar leden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wanneer jouw onderneming nadelige gevolgen ervaart en je bent aangesloten bij het FME, meldt dit dan!

https://fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus

Algemeen

Voor vragen omtrent de impact van het coronavirus op u als ondernemer of als werkgever kunt u contact met ons opnemen. Verder verwijzen wij u voor de meest actuele informatie omtrent het coronavirus naar de sites van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) en het RIVM (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus).

Deel dit bericht