Doorlopende machtiging SBA

Doorlopende machtiging Servicebericht Aanslagen (SBA) voor de BTW en VPB

Een aantal weken geleden hebben wij de doorlopende machtiging voor je aangevraagd voor de inkomstenbelasting. Inmiddels is het ook mogelijk om de doorlopende machtigingen aan te vragen voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Met de activering van deze machtigingen ontvangen wij jaarlijks kopie belastingaanslagen voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting, zonder dat je daar verder nog naar om hoeft te kijken.

Voor de activering van de doorlopende machtiging SBA BTW en VPB wordt binnenkort per belastingsoort en belastingnummer een activeringscode toegezonden. 

LET OP! De activeringscode staat op de laatste pagina vermeld en bestaat uit een combinatie van 9 letters en cijfers. Als je meerdere btw-nummers hebt, ontvang je meerdere activeringscodes.

Na activering is de machtiging geldig tot wederopzegging door jou als klant, of door ons als adviseur. Voor al onze klanten hebben wij een doorlopende machtiging SBA BTW en VPB aangevraagd.

Wij verzoeken je vriendelijk het formulier met de activatiecode zo snel mogelijk te mailen naar via@asselt.nl. Toezending per post is uiteraard ook mogelijk.

Bij eventuele vragen over bovenstaande, bel of mail gerust even met één van onze collega’s op het secretariaat of je verantwoordelijk adviseur (0343 516 741 of info@asselt.nl).

Deel dit bericht