Doorlopende machtiging SBA/VIA

De Belastingdienst stuurt jaarlijks brieven voor de machtiging voor ontvangst van uw kopie belastingaanslagen door naar ons kantoor. Tevens vragen we jaarlijks een machtiging aan voor het opvragen van informatie voor uw aangifte inkomstenbelasting. Deze informatie wordt ook wel omschreven als ‘vooraf ingevulde aangifte’ (afgekort: VIA).

Voor de SBA (Servicebericht Aanslagen) en VIA is sinds kort één gezamenlijke doorlopende machtiging mogelijk. Deze machtiging is geldig vanaf activering tot wederopzegging door u als klant of ons als adviseur.

Voor al onze cliënten waarvoor wij de aangiften inkomstenbelasting verzorgen, hebben wij een doorlopende machtiging SBA/VIA aangevraagd. De Belastingdienst zal u hierover binnenkort per brief informeren. Bij deze brief zit een formulier met een activatiecode.

Wij verzoeken u vriendelijk het formulier met de activatiecode voor 15 november a.s. per post of e-mail aan ons door te sturen. Per e-mail mag het gestuurd worden naar via@asselt.nl. Met de activatiecode kunnen wij de doorlopende machtiging activeren. Met de informatie uit deze doorlopende machtiging kunnen wij de kwaliteit van de aangiften inkomstenbelasting waarborgen zonder dat jaarlijkse activering van codes nog vereist is.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om hierover contact op te nemen met ons secretariaat (0343 516 741 of info@asselt.nl).

Deel dit bericht