Deadline bijzonder uitstel van betaling

Tot 1 oktober 2020 kan je nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag laten verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020.

De belastingdienst biedt de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor alle hieronder genoemde belastingen. Wanneer je voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, is dat voor 3 maanden. Heb je daarna nog meer tijd nodig? Dan kan je vragen om een verlenging van het bijzonder uitstel.

Let op! Doe aangifte en wacht tot je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Je hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.

Welke belastingen?

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

* Wij willen je vragen om het ons tijdig te laten weten mocht je hierbij onze hulp nog nodig hebben (bijv. in de vorm van prognoses of een derdeverklaring).

Lees hier de volledige update met uitleg van de Belastingdienst

Deel dit bericht