Update coronavirus 8 mei

“Weer samen dingen doen is het nieuwe praten.”

Hoe is de ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen door jou ontvangen? Ben je al vindingrijk aan het puzzelen om met aanpassingen op korte termijn weer met frisse moed aan de slag te gaan. Of moet je voorlopig nog even plaatsnemen in de wachtkamer. De contrasten zijn groot en de tijd van lobbyen vanuit de verschillende sectoren ligt nog niet achter ons. Laten we omzien naar elkaar en oog hebben en houden voor de ondernemers die op dit moment nog beperkt perspectief hebben.

Met betrekking tot ondersteuning voor ondernemers kunnen we je vandaag op de hoogte brengen van een nieuwe regeling, de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Hiermee maakt de Nederlandse staat 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. Je leest in deze update meer over de inhoud en voorwaarden van deze regeling.

Ben jij een ondernemer uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de fritesaardappelsector en loop je (grote) schade op door de coronacrisis? Dan kun je je sinds gister alvast melden bij de RVO. Zodra de maatregelen voor deze sectoren definitief rond zijn, zal de RVO de ingediende aanvragen afhandelen. We hebben de voorwaarden en uitgangspunten voor je op een rijtje gezet.

Mocht je een TOZO-uitkering hebben aangevraagd, denk je er dan aan om eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld door de heropening van je zaak) door te geven aan de gemeente? Je kunt hiervoor gebruik maken van de wijzigingsformulieren die gemeentes hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Tot slot benadrukken wij nogmaals de inmiddels welbekende woorden ‘Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand’ en geniet van het weekend!

Kleine Kredieten Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit.

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers te kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. De aanvraag kun je rechtstreeks bij je eigen bank doen. We houden je op de hoogte!

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Hoort jouw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft je bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kun je één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

De tegemoetkoming hangt af van de gemiddelde omzet in de periode van 12 maart – 11 juni in 2017-2018-2019. Vervolgens wordt het verschil met 2020 bepaald en daar wordt 30% afgehaald. De uitkomst is de omzetschade. De tegemoetkoming bedraagt vervolgens 70% van dit bedrag.

Om in aanmerking te komen moet je als ondernemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

–  Je bent werkzaam zijn in één van de aangewezen sectoren

–  Het bedrijf moet op 12 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK

–  Er is een fysieke vestiging in Nederland

–  Je zit niet in faillissement

–  Het bedrijf heeft geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling

–  In de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 heb je:

  • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
  • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
  • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
  • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

  In jouw bedrijf:

  • vraag je voor jouw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
  • houd je jouw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
  • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
  • betaal je het loon van de werknemers door.

Krijg je voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet je van jouw tegemoetkoming afhalen. Je krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van jouw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

De tegemoetkoming kan hier worden aangevraagd van 7 mei tot 4 juni 2020. Mochten we je hierbij kunnen helpen neem dan gerust even contact met ons op.

Voor fritesaardappeltelers geldt een andere regeling, meer informatie hierover kan je hier vinden.

Deel dit bericht