Corona update 25 oktober 2021

De belangrijkste data uitgelicht

“Hoe meer waarde we hechten aan dingen buiten onze controle, hoe minder controle we hebben.”

Ondanks het feit dat er een einde is gekomen aan de generieke steun vanuit de overheid, blijven we je, zoals beloofd, op de hoogte houden van de belangrijkste wijzigingen en deadlines van de maatregelen.

Door middel van onderstaand overzicht delen we graag de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd. Ook wijzen we je graag op een aantal aanvullende maatregelen. Daarnaast is hieronder meer informatie te vinden met betrekking tot de ‘Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming’.

Heb je vragen naar aanleiding van dit overzicht? Laat het ons weten, we helpen graag!

Uitgelicht: overzicht belangrijkste deadlines en maatregelen

Corona update 25 oktober

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoef je van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen (omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting) waarvoor je bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden zullen vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die je hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

  • Dus ben je ondernemer die tot en met 30 september 2021 gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling?;
  • Is het sinds 1 oktober 2021 nog steeds echt niet mogelijk om op tijd je belastingen te betalen?;
  • Kun je dit feit ook aannemelijk maken met een eigen verklaring (indien je totale belastingschuld lager dan € 20.000 is) of een derde verklaring opgesteld door een deskundig adviseur (indien je totale belastingschuld hoger is dan € 20.000)?

 

Dan kun je de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. Dit kan sinds 1 oktober 2021 en tot en met 31 januari 2022.

Stuur je brief met de aanvraag tijdelijke aanvullende tegemoetkoming naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Goed om te weten: je kunt de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2021.

Let op: blijf op tijd aangifte doen voor je belastingen. Tegen een aangifteboete (bij loonheffingen en omzetbelasting) is geen bezwaar mogelijk!

Deel dit bericht