Corona update 8 maart

“Ons ware karakter wordt onthuld in de keuzes die we onder druk moeten maken.” 

Sinds afgelopen woensdag 3 maart 2021 is de fase aangebroken om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen en om voorzichtig Nederland meer lucht te bieden tijdens de lockdown.  Jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen, zoals de kappers, mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel is open voor winkelen op afspraak. Toch blijft voor veel getroffen ondernemingen, en met name in de horecabranche, de verlenging van alle huidige restricties nog steeds gelden. 

Steeds meer getroffen ondernemingen zijn daardoor aangewezen op de NOW, TVL (met voorraadvergoeding), TOZO, bijzonder uitstel van betaling en/of de TONK. In onze vorige updates hebben wij deze subsidiemaatregelen al uitvoerig besproken, maar het is goed om het volgende (nogmaals) vast te leggen voor in de agenda:

 • Sinds 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 (valt op een zondag) kan je de NOW 3.2 (het eerste kwartaal van 2021) aanvragen bij het UWV;
 • De TVL Q1 2021 en de voorraadvergoeding Q1 2021 is sinds 15 februari 2021 tot en met 30 april 2021 17:00 uur aan te vragen op de website van de RVO;
 • De TOZO 3 loopt nog tot 1 april 2021 en kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin je woont;
 • De TOZO 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) kun je vanaf 1 april 2021 aanvragen bij je woongemeente;
 • Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021;
 • Op 1 oktober 2021 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 36 maanden;
 • De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in verschillende gemeentes reeds aan te vragen sinds 1 maart 2021, maar deze TONK-loketten zijn in de grote steden nog steeds dicht.

De corona update van vandaag geeft jullie meer informatie inzake de verlenging van de aanvraagperiode definitieve berekening NOW 1.0, de startdatum voor aanvraag van de definitieve berekening NOW 2.0 tot en met 3.3, een nieuwe verruiming in de TVL Q1 2021, een uitwerking op de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020, een eerste uitwerking op De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en een belangrijke rechterlijke uitspraak over de verlaging van de huur van een horecazaak vanwege corona. Tevens staan we nogmaals stil bij de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Met de WHOA kunnen ondernemers die in financiële nood verkeren gemakkelijker regelingen treffen met schuldeisers met betrekking tot de herstructurering van schulden.

Tot slot willen wij jullie er op attenderen dat het controleren van de gegevens uit de belastingaangifte dit jaar extra belangrijk is. Voor ondernemers wordt in de aangifte rekening gehouden met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Voor andere kan het weer voorkomen dat voor de eigen woning een betaalpauze met de geldverstrekker van de hypotheek is afgesproken.

Bij vragen en/of hulp kun je gerust contact met ons opnemen! Wij staan wederom voor je klaar!

Verlenging van de aanvraagperiode definitieve berekening NOW 1.0

Vanwege het drukke werkseizoen in combinatie met enkele inhoudelijke vragen die er nog waren over de definitieve berekening van de NOW 1.0 (periode maart tot en met mei 2020) heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om ondernemend Nederland langer de tijd te geven om de aanvraag definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0 in te dienen bij het UWV. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober 2021 de tijd om deze aanvraag in te dienen.

De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni 2021) als voor werkgevers die een derdeverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart 2021). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Een langere openstelling van het loket bij het UWV voor de definitieve berekening van de NOW 1.0 heeft ook gevolgen voor de aanvraag van een definitieve berekening van de NOW 2.0 tot en met 3.3.

Voor in de agenda:

 • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan al vanaf 15 maart 2021 en loopt tot en met 5 januari 2022;
 • De definitieve berekening NOW 3.1 (het vierde kwartaal van 2020) kan aangevraagd worden van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022;
 • Voor de NOW 3.2 (het eerste kwartaal van 2021) en de NOW 3.3 (het tweede kwartaal van 2021) staat de aanvraagtermijn voor de definitieve berekening vastgesteld op 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Goed om te weten: Afgelopen december is het UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen definitieve berekening NOW 1.0. Dit betreffen zowel nabetalingen als terugvorderingen. Daar een terugvordering i.v.m. de huidige lockdown vervelend kan uitpakken voor een ondernemer, heeft het UWV samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken om ruime betalingsregelingen te treffen. Het UWV kijkt daarbij naar iemands persoonlijke situatie.

Ook uitstel van betaling op het terugbetalen van de NOW 1.0 behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor is een NOW telefoonnummer in het leven geroepen: 088 – 898 20 04.

Indien gewenst kunnen wij ook namens jou het uitstel van betaling aanvragen bij het UWV. Neem dan contact met ons op!

Verruiming van de TVL Q1 2021

Het kabinet verhoogde de maximumvergoeding van de TVL Q1 2021 afgelopen januari al van € 90.000 naar € 330.000 per kwartaal voor het MKB en naar € 400.000 voor grotere bedrijven. Nu heeft het kabinet besloten om deze bedragen voor de eerste twee kwartalen van 2021 verder te verruimen naar maximaal € 550.000 voor het MKB en maximaal € 600.000 voor het niet-MKB.

Daarnaast komen ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten in aanmerking voor het aanvragen van de TVL Q1 2021. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 verlaagd. Of deze versoepeling ook gaat gelden voor de TVL Q2 2021 is voor nu nog onduidelijk.

Let op! Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten om de regeling TVL toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Sommige ondernemers claimden de TVL ondanks dat ze niet de juiste SBI-code hadden.

Ze voerden aan dat hen nevenactiviteiten inmiddels hun hoofdactiviteit vormden en dat ze met deze nevenactiviteiten wel tot de betreffende branche behoorden. Hun aanvragen werden echter afgewezen, waarna ze naar de rechter stapten. De rechter was van mening dat bij de bepaling van de hoofdactiviteit van een bedrijf niet automatisch mag worden uitgegaan van de gegevens van de Kamer van Koophandel als de ondernemer deze bestrijdt. Op basis van deze uitspraak is door het ministerie alsnog de TVL verstrekt aan de drie ondernemers. Het is nog onduidelijk of het ministerie ook alle overige bedrijven die op basis van soortgelijke motieven bezwaar hebben aangetekend, tegemoet zal komen.

Heb je daarom voor je onderneming TVL aangevraagd, maar is deze aanvraag afgewezen op vergelijkbare argumenten? Dan adviseren wij om in bezwaar te gaan bij de RVO. Indien gewenst kunnen wij ook namens jou het bezwaarschrift opstellen. Neem dan contact met ons op, en dan bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.

De Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) Q4 2020

Sinds 18 februari 2021 en tot en met 18 maart 2021 17:00 uur is het voor de ondernemers in de evenementenbranche mogelijk om voor het afgelopen vierde kwartaal van 2020 de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) aan te vragen.

De VLE is er voor de ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL over de periode juni tot en met september 2020 toegekend kregen, maar niet voor de TVL Q4 2020 en/of de TVL Q1 2021 in aanmerking kwamen/komen vanwege een te lage referentieomzet in deze kwartalen in het voorafgaande jaar.

De VLE Q4 2020 bedraagt 33,3% van de subsidie TVL over de periode juni tot en met september 2020. Je ontvangt daarbij minimaal € 750 en maximaal € 16.667. Het voorschot bedraagt hier weer 80% van.

Goed om te weten: Alleen als je van de RVO een servicebericht per e-mail ontvangen hebt, dan kun je de VLE Q4 2020 aanvragen. Als je voldeed aan de voorwaarden voor de TVL Q4 2020, dan kun je geen gebruikmaken van de VLE Q4 2020. Voor alle overige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ook wat verstaan wordt onder een evenement, verwijzen wij jullie door naar de website van de RVO.

Let op: Indien de definitieve vaststelling van de TVL over de periode juni tot en met september 2020 uitkomt op een subsidiebedrag van € 0, dan kom je helaas (met terugwerkende kracht) niet in aanmerking voor de VLE Q4 2020.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Eén van de nieuwe subsidiemaatregelen betreft De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en deze is sinds 1 maart jl. reeds in sommige gemeentes aan te vragen. In de overige gemeentes, en vooral in de grote steden, is men nog bezig deze regeling in te voeren. Per wanneer de TONK in de grotere gemeentes aan te vragen is, is tot op heden nog onduidelijk. Houd hiervoor goed de website van je gemeente in de gaten.

De TONK is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt vooral voor ondernemers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden (allemaal 18 jaar of ouder), waarvoor andere regelingen, zoals de TOZO, onvoldoende uitkomst bieden.

De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gemeentelijke belastingen en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is daarbij geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt wel af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

De financiële ondersteuning vanuit De TONK ziet op de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, en De TONK wordt daarbij met terugwerkende kracht toegekend door de desbetreffende gemeente.

Let op: De gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

 • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden;
 • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot);
 • Gemeentes mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.

Verlaging van de huur van een horecazaak vanwege corona

Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

De rechter vindt dat onder deze omstandigheden de redelijkheid en billijkheid ertoe leiden dat partijen niet aan het ongewijzigd in stand houden van het huurcontract mogen vasthouden. De rechtbank komt tot de conclusie dat een verdeling van de financiële pijn op zijn plaats is. Tijdens de sluitingsperiode van het bedrijf acht de rechter een vermindering van de huur met 50% redelijk, tijdens de periode van beperkende maatregelen bepaalt hij de vermindering op 25%.

Wat houdt deze uitspraak verder inhoudelijk in?

Bevestiging. De verhuurder kan nog in hoger beroep gaan, maar op dit moment is dit een uitspraak waarmee beide partijen rekening mee moeten houden. Met deze uitspraak bevestigt de rechter namelijk de lijn die in diverse kortgedinguitspraken is uitgestippeld. 

Voor huurders. Ben je een huurder of sta je huurders bij, dan kun je je op deze uitspraak beroepen bij een verzoek om huurprijsvermindering. Uiteraard moeten er financiële gegevens overgelegd kunnen worden ter onderbouwing van de vordering. 

Voor verhuurders. Ben je een verhuurder, dan is het verstandig om (eventueel opnieuw) met je huurders in overleg te gaan. Als je blijft vasthouden aan de overeengekomen huurprijs en je huurder dwingt deze te betalen, dan loop je het risico dat de rechter je veroordeelt een deel van de huur terug te betalen wegens onverschuldigde betaling. 

Let op! De rechter heeft nu bepaald dat de verplichte sluiting van winkels en horeca een onvoorziene omstandigheid is, waarbij vermindering van de huurprijs redelijk en billijk is. Verhuurders moeten rekening houden met deze uitspraak. Zij kunnen een beroep van de huurder op huurprijsvermindering niet zonder meer afwijzen.

Speelt bovenstaande kwestie een rol bij jou? Neem dan contact met ons op, en dan bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Met de WHOA kunnen ondernemers die in financiële nood verkeren gemakkelijker regelingen treffen met schuldeisers met betrekking tot de herstructurering van schulden.

De WHOA is geschikt voor rechtspersonen zoals B.V.’s, maar ook voor eenmanszaken en personenvennootschappen zoals een vennootschap onder firma. Bij rechtspersonen kan met een akkoord een faillissement worden afgewend of kan de onderneming worden geliquideerd en zo een restschuld of (eventueel) persoonlijke aansprakelijkheid worden voorkomen.

Voor eenmanszaken en personenvennootschappen is het een goed alternatief als je geen gebruik wilt maken van de wettelijke schuldsaneringsregeling en je de onderneming wilt voortzetten, of als je wilt liquideren zonder met een restschuld of persoonlijke aansprakelijkheid te worden geconfronteerd.

Je kunt een WHOA-procedure starten wanneer het redelijkerwijs aannemelijk is dat je niet kunt voortgaan met het betalen van je schulden. Belangrijk uitgangspunt is dat schuldeisers beter af moeten zijn dan zij zouden zijn in een faillissement. Verder moeten kleine Mkb’ers minimaal 20% van hun vordering krijgen, tenzij er zwaarwegende gronden zijn om hiervan af te wijken. Met toestemming van de rechter is het zelfs mogelijk om bepaalde duurovereenkomsten (zoals een huurovereenkomst) tussentijds op te zeggen of te wijzigen. Dit geldt overigens niet voor arbeidsovereenkomsten.

Wanneer je een WHOA-procedure start, deponeer je een zogenaamde startverklaring bij de rechtbank. Hierin verklaar je een WHOA-procedure te zijn gestart en op korte termijn een voorstel te doen aan jouw schuldeisers. Na het deponeren van de startverklaring zijn er diverse voorzieningen mogelijk, zoals een verzoek aan de rechter een afkoelingsperiode (termijn van ten hoogste 4 maanden) te bepalen waarin de schuldeisers geen beslagen kunnen leggen of een faillissement kunnen afroepen. Zo kun je in alle rust het akkoord voorbereiden en aanbieden.

Je mag als daar argumenten voor zijn onderscheid maken tussen bepaalde groepen schuldeisers, waarbij je bijvoorbeeld een groep buiten het akkoord laat en geheel betaalt. De schuldeisers aan wie een akkoord wordt aangeboden moeten worden ingedeeld in klassen volgens de wettelijke rangorde. Als één klasse schuldeisers akkoord is (en ten minste twee derde vertegenwoordigt van het totaal bedrag aan vorderingen in die klasse), dan kan het akkoord ter goedkeuring aan de rechter worden voorgelegd.

Zodra de rechter het akkoord heeft goedgekeurd, geldt het voor alle schuldeisers die in het akkoord zijn meegenomen.

Mocht je vragen hebben over een eventueel WHOA-traject, neem dan gerust contact met ons op zodat we samen de mogelijkheden kunnen doorspreken.

Deel dit bericht