Corona update 7 september 2021  

“Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.”

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, TOZO, TONK, het bijzonder uitstel van betaling en diverse andere fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal van 2021 zoals de kredietfaciliteiten, de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers en de betaalpauze voor je hypotheek.

Met het oog op het naderende einde van de coronasteunmaatregelen lees je in onze corona update van vandaag daarom veel praktische zaken over de NOW 3.4, de TVL Q2 en Q3 2021 en het definitieve afscheid van het bijzonder uitstel van betaling.

Neem bij vragen contact met ons op, we helpen graag!

 

Het einde in zicht?

Ook al komt er een eind aan de coronasteunmaatregelen per 1 oktober a.s. wil dat niet zeggen dat dit onze laatste corona update betreft. Want zoals jullie van ons gewend zijn blijven we de aankomende tijd de agendapunten met jullie delen. De stand van zaken per heden is daarbij als volgt:

 • De aanvraag NOW 3.4 (NOW 6) (periode juli 2021 tot en met september 2021) is sinds 26 juli jl. aan te vragen bij het UWV. Een aanvraag kan nog tot en met donderdag 30 september 2021 worden ingediend bij het UWV. Over een inhoudelijke wijziging van de NOW 3.4 lees je verderop in deze corona update meer;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 (periode maart tot en met mei 2020) kan tot en met 31 oktober 2021;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan tot en met 5 januari 2022;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 3.1 (NOW 3) (periode oktober tot en met december 2020) kan vanaf 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022;
 • De aanvragen definitieve berekeningen voor de NOW 3.2, 3.3 en 3.4 zullen pas in de loop van 2022 mogelijk zijn;
 • De aanvraag TVL Q3 2021 is sinds afgelopen dinsdag 31 augustus 2021 mogelijk en is aan te vragen tot en met dinsdag 26 oktober 2021 17:00 uur Over de inhoud van de TVL Q3 2021 verwijzen we jullie naar onze corona update van 2 juni jl.;
 • De aanvraag van de definitieve berekening TVL Q1 2021 is al vol in gang. Meld daarom vóór vrijdag 1 oktober 2021 bij de RVO de definitieve omzetcijfers over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
 • Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 oktober 2021;
 • Pas vanaf 1 oktober 2022 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 60 maanden!;
 • De TOZO 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kan je nog aanvragen bij je woongemeente tot 1 oktober 2021. Inhoudelijk hebben we de TOZO 5 behandeld in onze corona update van 2 juni jl.;
 • De TONK kan nog tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd bij je woongemeente;
 • Sinds 1 juni jl.  kun je een aanvraag Corona-doorstartkrediet (TOA krediet) voor mkb-bedrijven doen op de website van Qredits;
 • De volgende kredietfaciliteiten lopen door tot en met 31 december 2021:
  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C);
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C);
  • Klein Krediet Corona (KKC);
  • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL).

Belangrijke data

NOW 3.4 (zesde aanvraagperiode)

In onze corona update van 2 juni jl. hebben wij de NOW 3.4 (zesde aanvraagperiode over de periode juli 2021 tot en met september 2021) reeds geïntroduceerd met al haar voorwaarden. In afwijking van hetgeen toen werd medegedeeld is vanuit de overheid besloten om voor de berekening tegemoetkoming een maximum in te stellen van 80% omzetverlies. Heb je bijvoorbeeld 100% omzetverlies gerealiseerd dan kun je in de aanvraag slechts 80% omzetverlies doorgeven. Daar de tegemoetkoming 85% van het bedrag betreft wordt bij een omzetverlies van 100% zodoende effectief 68% (80% * 85%) van de loonkosten gecompenseerd.

Wellicht ten overvloede, maar heb je een tegemoetkoming ontvangen voor de NOW 3.3 (vijfde aanvraagperiode)? Dan moeten de 3 maanden van de NOW 3.4 aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies berekend is. Als je voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode is toegekend, dan kun je kiezen uit omzetverlies vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september 2021.

Neem bij onduidelijkheden over je aanvraagperiode gerust contact met ons op.

Goed om te weten: Ook werkgevers die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet mislopen, kunnen in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW aanvragen. Voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Wat de reden van de aanvraag is (coronacrisis of gevolgen van de overstromingen) maakt geen verschil.

Let op: Als na afloop blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als werkgever/ondernemer inzage kunnen geven in je administratie. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.

 

Praktische zaken TVL Q2 en TVL Q3 2021

Uitblijven voorschot TVL Q2 2021

Laten we eerst met het slechte nieuws beginnen. Helaas wachten nog circa 1.000 ondernemers op hun toegezegde voorschot TVL steun over het tweede kwartaal van 2021. Volgens de RVO duurt het langer dan voorgaande periodes omdat zowel startende ondernemers, mkb’ers als grote ondernemingen tegelijkertijd de regeling konden aanvragen. De RVO diende de aanvragen binnen acht weken te hebben behandeld. I.v.m. overschrijding van deze termijn krijgen de ondernemers nu de berichtgeving dat de beoordelingstermijn met acht weken is verlengd. Mogelijk ontvang je hierdoor pas in het vierde kwartaal van 2021 je voorschot TVL over het tweede kwartaal van 2021. Houd hier rekening mee!

Accountantsproducten beschikbaar voor aanvraag TVL

Ondernemers die een aanvraag van € 125.000 of hoger doen, moeten bij de aanvraag en bij de vaststelling een accountantsproduct (rapport van feitelijke bevindingen) aanleveren t.b.v. extra informatievoorziening. Het accountantsproduct gebruikt de RVO om te controleren of de ondernemer aan de subsidievoorwaarden voldoet. Dit geldt voor TVL Q1 2021 (alleen de grote ondernemingen), TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021. Het accountantsproduct voor de aanvraag is op 13 juli jl. goedgekeurd en reeds beschikbaar.

De NBA Werkgroep COPRO heeft hierbij drie producten voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd.

Voor de aanvraag TVL Q2 2021 was het mogelijk om de aanvraag alvast te doen en het accountantsproduct later aan te leveren. Vanuit RVO ontvang je vanzelf een bericht wanneer je het accountantsproduct kan indienen om de aanvraag compleet te maken.

Let op: De (RVO) wijst er op dat de aanvraag TVL Q2 2021 pas in behandeling wordt genomen wanneer zij het accountantsproduct heeft ontvangen. Op dat moment start de behandeltermijn van acht of dertien weken. Wacht dus niet te lang met het aanleveren van het accountantsproduct.

Goed om te weten: Vanaf de aanvraag TVL Q3 2021 moet het accountantsproduct direct worden toegevoegd. Dit kan niet op een later moment zoals bij de TVL Q2 2021.

Derdenverklaring

Indien een onderneming zich tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven heeft in het Handelsregister van KVK, en indien deze onderneming € 25.000 of meer TVL subsidie aanvraagt, dan is een derdenverklaring nodig. Een onafhankelijke deskundige – een accountant, fiscalist of boekhouder – stelt deze derdenverklaring voor je op. In de verklaring staat het opgegeven omzetverlies en de zogeheten echtheid van de onderneming.

Heb jij een derdenverklaring benodigd? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Betalingsregeling aanvragen bij terugbetalen TVL

Een groot aantal ondernemers moet de tegemoetkomingen TVL (deels) terugbetalen. Hiervoor bestaan ruime terugbetalingsmogelijkheden. Ook maatwerk in de vorm van een persoonlijke betalingsregeling is een optie.

Kun jij als ondernemer het teveel ontvangen voorschot TVL niet ineens terugbetalen, dan biedt de RVO een betalingsregeling aan die het beste bij je past. Je kan kiezen uit:

 • betaling in zes maandelijkse termijnen;
 • betaling in twaalf maandelijkse termijnen;
 • een persoonlijke betalingsregeling.

Indien je een persoonlijke betalingsregeling wenst, dan neemt RVO contact met je op.

Goed om te weten: Als je over meerdere periodes TVL het teveel ontvangen voorschot moet terugbetalen, dan volgen de terugbetalingen (en betalingsregelingen) elkaar op. Het is daarbij niet mogelijk om verschillende periodes met elkaar te verrekenen.

Ook goed om te weten: Op rvo.nl is een overzichtelijke pagina beschikbaar waar eenvoudig online een betalingsregeling aangevraagd kan worden. Hiervoor is wel eHerkenning (eH3 of hoger) nodig.

Bezwaar

Indien je het niet eens met de beslissing van de RVO, i.v.m. een afwijzing of bijvoorbeeld met de hoogte van de (definitieve) subsidie, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Een digitaal bezwaarschrift kan ingediend worden via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk onder Digitaal bezwaar indienen en kies voor eLoket. Als je een schriftelijk bezwaar wenst op te maken, dan stuur je het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Goed om te weten: vermeld in je bezwaarschrift altijd het referentienummer en de datum van de beslissing waar je bezwaar tegen maakt.

Heb je het vermoeden dat er een bezwaar dient worden aangetekend tegen een beslissing van de RVO? Neem dan telefonisch contact met ons op en dan bekijken wij de mogelijkheden.

 

Afscheid bijzonder uitstel van betaling

We dachten per 1 juli jl. al dat het bijzonder uitstel van betaling zou stoppen, maar in de laatste minuut van de verlenging kregen de ondernemers toch nog drie maanden extra bijzonder uitstel van betaling tot 1 oktober 2021.

Maar nu is het dan toch echt definitief; het bijzonder uitstel van betaling stopt per 1 oktober 2021! Alle belastingen waarvoor je na 1 oktober 2021 aangifte doet, dien je weer op tijd te betalen! Voor onder meer de loon- en omzetbelasting aangiften houdt dit in dat de belasting over het derde kwartaal van 2021 respectievelijk de maand september 2021 weer tijdig voldaan moeten worden.

Voor in de agenda: Het aanvragen of verlengen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog  tot en met 30 september 2021! Zet deze datum daarom wederom met rood omcirkeld in je agenda!

Afbetalingsregeling

Let op! Wat gebeurt er als je na het einde van het bijzonder uitstel niet op tijd aangifte doet en/of niet (tijdig) betaalt? Dan kom je niet in aanmerking voor de afbetalingsregeling. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is namelijk een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling van 60 maanden tijd ingaande vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Indien je dus om één of andere reden niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling, dan dien je de openstaande belastingschuld opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling al vóór 1 oktober 2022 te hebben voldaan.

 

Afsluiting

Zoals jullie van ons gewend zijn blijven we de agendapunten met jullie delen, al zal dit wellicht op een andere manier vorm krijgen. Want ook al is er nu een einde gekomen aan de coronasteunmaatregelen, al deze geboden steun dient nog wel van een controle worden voorzien d.m.v. de aanvragen definitieve berekening/beschikking. Deze aanvragen zullen nog tot zeker in 2023 plaatsvinden. Wij blijven jullie hierin steunen en daar waar nodig voorzien van een update. Tot horens! 

Deel dit bericht