Corona update 23 december 2021

Vandaag toch weer een corona update in de vorm waarvan wij gehoopt hadden deze niet meer uit te hoeven brengen. Desalniettemin gaan wij de aankomende tijd weer ons best doen om je in deze moeilijke periode bij te staan en op de hoogte te houden. Onderstaand tref je allereerst een overzicht aan met de belangrijkste agendapunten voor nu.

Verderop in deze corona update meer aandacht voor de NOW en de TVL. In onze nieuwsbrief van afgelopen dinsdag 21 december werd namelijk verwezen naar het nieuwsartikel dat het kabinet het economisch steunpakket verlengd heeft tot en met 31 maart 2022. Vlak na het delen van deze nieuwsbrief werd het nieuws naar buiten gebracht dat het kabinet de steunmaatregelen NOW en TVL voor de aankomende periode nog verder verruimd heeft. Tot slot praten we je in het kort bij over de terugkeer van het bijzonder uitstel van betaling en wat voor gevolgen dit heeft voor de aankomende aangifteperiode(s).

Neem bij vragen en/of opmerkingen gerust weer contact met ons op, we zijn en blijven er voor jullie!

Agenda

 • De aanvraag NOW 5 (zevende aanvraagperiode) (periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021) is sinds 13 december jl. aan te vragen bij het UWV. Een aanvraag kan tot en met maandag 31 januari 2022 worden ingediend bij het UWV;
 • Er komt een aanvraag NOW 6 (achtste aanvraagperiode) (periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022). De NOW 6 gaat lijken op de NOW 5. Het kabinet maakt de voorwaarden en bekend. De planning is dat het aanvraagloket opent in de tweede helft van februari 2022;
 • De aanvraag TVL Q4 2021 (periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) is sinds afgelopen maandag 20 december 2021 mogelijk en is aan te vragen tot en met vrijdag 28 januari 2022 17:00 uur;
 • Er komt een aanvraag TVL Q1 2022 (periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022). Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de TVL Q1 2022 open gaat;
 • Het bijzonder uitstel van betaling is automatisch verlengd tot en met maandag 31 januari 2022;
 • Tot op heden begint de afbetalingsregelingvan de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling nog steeds vanaf 1 oktober 2022. De betalingsregeling geldt voor 60 maanden!;
 • Het kabinet werkt aan een langetermijnvisie van het steunpakket. Begin 2022, voor het einde van het eerste kwartaal, wordt daarover meer duidelijk.

 

Diverse openingsperiodes vaststellingen NOW en TVL

 • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan tot en met 31 maart 2022;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 3.1 (periode oktober 2020 tot en met december 2020) kan tot en met 22 februari 2023;
 • De aanvragen definitieve berekening voor de NOW 3.2 (periode januari 2021 tot en met maart 2021) en de NOW 3.3 (periode april 2021 tot en met juni 2021) gaan van start vanaf 31 januari 2022;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 4 (periode juli 2021 tot en met september 2021) gaat van start vanaf 31 maart 2022;
 • De aanvraag van de definitieve berekening TVL Q2 2021 is al vol in gang. Meld uiterlijk vóór woensdag 9 maart 2022 de definitieve omzetcijfers over de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 aan de RVO.

 

De volgende fiscale maatregelen gelden tot 1 januari 2022

 • De onbelaste reiskostenvergoeding;
 • Het behoud van recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze;
 • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. En verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers.
 • De verruimde werkkostenregeling;
 • De verlaging van het gebruikelijk loon voor AB-houders;
 • Mogelijkheid deblokkeren g-rekening.

 

Vervallen subsidies

 • De TOZO en TONK zijn gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Er komt geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel, zoals in de lockdown vorig jaar wel werd uitgekeerd.

 

Verschillen NOW 5 (zevende aanvraagperiode) met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • Maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als het omzetverlies tussen 90 en 100% geschat wordt);
 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW 5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november 2021 en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • Het UWV betaalt het voorschot in 1 keer uit;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

 

Verschillen TVL Q4 2021 met eerdere TVL subsidies

 • In eerste instantie moesten ondernemers minimaal 30 procent omzetverlies hebben om TVL te ontvangen. Dat wordt voor het vierde kwartaal van 2021 verlaagd naar minimaal 20 procent omzetverlies;
 • Ondernemers die minder dan 30 procent omzetverlies hebben kunnen echter pas steun krijgen als deze aanpassing is goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Afwijkende referentieperiodes: Als referentieperiode kan gekozen worden tussen het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020;
 • Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode:

Start onderneming                                                                  Referentieperiode

Tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019                          Q1 2020 of Q3 2020

Tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020                                 Q2 2020 of Q3 2020

Tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020                                        Alleen Q3 2020

 

Update bijzonder uitstel van betaling

Heb je in het verleden al eens bijzonder uitstel van betaling verleend gekregen? Dan hoef je niks te doen. Het bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd. Dit geldt voor alle belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de afbetalingsregeling ingaande vanaf 1 oktober 2022.

Het bijzonder uitstel van betaling geldt per heden dus voor:

 • alle belastingen die onder het coronabesluit vallen; en
 • waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

Dus de aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2021 alsmede de aangiften omzetbelasting en loonheffingen over de maand december 2021, die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het bijzonder uitstel van betaling.

Heb je nog niet eerder bijzonder uitstel van belasting aangevraagd? Wacht dan niet langer en vraag het uitstel bij de Belastingdienst aan. Nadat je verzoek ontvangen en goedgekeurd is, krijg je bijzonder uitstel van betaling tot en met 31 januari 2022. En kun je gebruikmaken van de soepele afbetalingsregeling.

Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van het bijzonder uitstel van betaling noodzakelijk is.

Heb je naar aanleiding van onze update vragen voor ons?

→  Neem contact op

Deel dit bericht