Corona update 20 april

‘Je hoeft niet de hele weg te zien, om de eerste stap te zetten’

We snakken met zijn allen naar een samenleving zonder de coronamaatregelen. Door middel van een openingsplan probeert het kabinet de samenleving weer stap voor stap veilig te openen. Daarbij zal nu per week beoordeeld worden welke coronaregels er voor de periode daarna nodig zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus te laten dalen alsmede hoe het leven van de burgers in Nederland weer leefbaarder gemaakt kan worden. Feit is echter wel dat we nog steeds in een ‘harde’ lockdown zitten.

Vanwege deze langere en ‘harde’ lockdown en omdat de reserves van de ondernemers uitgeput raken, is een verdere verruiming van de coronasteun voor in het tweede kwartaal van 2021 van toepassing. Vooralsnog zijn deze coronasteunmaatregelen van kracht tot en met het einde van het tweede kwartaal van 2021 (30 juni 2021). Of er daarna ook coronasteun komt voor het derde en vierde kwartaal van 2021, moet de aankomende weken gaan blijken. Zodra wij hier meer informatie over hebben zullen wij dit met jullie delen in een nieuwe update.

De corona update van vandaag geeft je meer informatie inzake de aanvraagperiode NOW 3.3, de verruiming van de TVL voor in het tweede kwartaal van 2021 en de verlenging van de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers. Tevens wordt aandacht besteed aan het urencriterium vierde kwartaal 2020.

Tot slot is het goed om de agenda erbij te pakken en het volgende (wederom) vast te leggen:

  • De aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 (periode maart tot en met mei 2020) kan tot en met 31 oktober 2021;
  • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan sinds 15 maart 2021 en loopt tot en met 5 januari 2022;
  • De aanvraagperiode TVL Q1 2021 en de voorraadvergoeding Q1 2021 is verlengd! Je kunt nu tot 18 mei 2021 17:00 uur een aanvraag indienen op de website van de RVO;
  • De TOZO 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) is sinds 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 aan te vragen bij je woongemeente. Bij de TOZO 4 kan een aanvraag met terugwerkende kracht naar de vorige maand worden ingediend;
  • Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021;
  • Op 1 oktober 2021 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 36 maanden;
  • De TONK is sinds 1 maart 2021 aan te vragen bij je woongemeente, en ziet op de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij staan altijd voor je klaar!

NOW 3.3

De NOW 3.3, of ook wel de vijfde aanvraagperiode NOW genoemd, kan worden aangevraagd vanaf 6 mei a.s. tot en met 30 juni 2021.

De belangrijkste voorwaarde is ook nu weer een gemiddeld omzetverlies van minimaal 20% over 3 aaneengesloten maanden. Het vergoedingspercentage in de tegemoetkoming van de loonkosten betreft maximaal 85%. Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV nog steeds uit van de loonsom van juni 2020, en de loonsomvrijstelling, de loonsom mag t.o.v. juni 2020 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie, blijft daarbij ook weer intact.

Goed om te weten: bij een vorige corona update hebben we je erop geattendeerd dat de mogelijkheid bestaat om te schuiven in je aanvraagperiode NOW 3 indien je in de voorliggende periode geen NOW aangevraagd hebt.

Wist je dat je dus daarom in de NOW 3.3 een aanvraag kan indienen voor een omzetverlies over de periode juni, juli en augustus 2021? Dit terwijl de huidige coronasteunmaatregelen maar tot en met 30 juni 2021 gelden!

Als je dus voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de NOW 3.2 is toegekend, dan kun je voor in de NOW 3.3 kiezen uit omzetverlies vanaf:

  • 1 april: je geeft dan het percentage omzetverlies door over april, mei en juni 2021.
  • 1 mei: je geeft dan het percentage omzetverlies door over mei, juni en juli 2021.
  • 1 juni: je geeft dan het percentage omzetverlies door over juni, juli en augustus 2021.

Probeer dus vooraf goed in te schatten vanaf welke aankomende maanden in 2021 je voor een periode van drie maanden tijd het meeste omzetverlies verwacht. Zo ontvang je namelijk het meest aan NOW 3.3! Mocht je meer inzicht willen krijgen in jouw omzetverliezen over de aankomende periode neem dan gerust contact met ons op.

De verruiming TVL voor in het tweede kwartaal van 2021

Het kabinet heeft vorige maand al besloten om de TVL voor in het tweede kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt namelijk van 85% naar 100%.

Ongeacht welk omzetverlies (boven de voorwaarden van minimaal 30% omzetverlies) je hebt, ontvang je dus 100% van je vaste lasten als tegemoetkoming. Het is hierbij wel goed om te weten dat het gaat om je berekende vaste lasten, op basis van het percentage behorend bij je SBI-code, en niet om de werkelijke vaste lasten. De werkelijke vaste lasten wijken mogelijk af van de berekende vaste lasten.

De voorraadvergoeding van 21% alsmede een vergoeding vaste lasten voor de evenementbranche zijn komen te vervallen voor in het tweede kwartaal van 2021. De horecaopslag van 5,6% was al sinds het eerste kwartaal van 2021 niet meer aan te vragen binnen de TVL-regeling.

Naar verwachting kan de TVL Q2 2021 worden aangevraagd vanaf de tweede helft van de maand mei 2021. Zodra de precieze datum bekend is laten wij dit jullie weten in een nieuwe corona update.

Hier vind je een vergelijking van de TVL-periodes.

Vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen tot 1 juli 2021

Konden werkgevers eerst tot 1 april 2021 de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen aan zijn werknemers, nu kan dat in elk geval nog tot 1 juli 2021. Het kabinet heeft namelijk deze maatregel (nogmaals) tijdelijk verlengd.

De voorwaarde is wel dat het vaste kostenvergoedingen betreft, die al werden toegekend op 12 maart 2020, dus vóór de coronacrisis. De goedkeuring geldt dus niet voor de werknemers die ná 12 maart 2020 in dienst zijn getreden. De goedkeuring geldt evenmin als er sprake is van gewijzigde omstandigheden ná 12 maart 2020, bijvoorbeeld door een verhuizing of contractuitbreiding.

Mocht de goedkeuring vanuit het kabinet (wederom) worden verlengd i.v.m. de aanhoudende coronacrisis, dan laten wij dit jullie weten in een nieuwe corona update.

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

De versoepeling van het urencriterium vanwege corona gaat niet alsnog gelden voor het laatste kwartaal van 2020. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

Urencriterium
Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten als ze aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat ze minstens 1.225 uur per jaar in hun bedrijf werkzaam moeten zijn en minstens de helft van hun werkzame tijd aan hun bedrijf besteden.

Versoepeling urencriterium
Vanwege corona is het urencriterium zowel vorig jaar als dit jaar versoepeld. Bepaald is dat ondernemers ervan uit mogen gaan dat ze in de periode maart t/m september 2020 24 uren per week in hun bedrijf hebben gewerkt. Ook als dit vanwege corona in werkelijkheid niet het geval was. Tevens voor de eerste helft van dit jaar geldt deze versoepeling.

Niet verder versoepelen
In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven de voorwaarde niet verder te willen versoepelen. Onder meer vanwege de lockdownmaatregelen voor sommige branches, werkten ook in het laatste kwartaal van 2020 veel ondernemers niet of minder in hun bedrijf. Vijlbrief wil de versoepeling echter niet uitbreiden, om te voorkomen dat dan ook ondernemers die normaal gesproken niet voor de faciliteiten in aanmerking komen, er dan toch gebruik van kunnen maken.

Andersoortige werkzaamheden
De staatssecretaris wijst erop dat ondernemers ook andere werkzaamheden in hun bedrijf kunnen uitoefenen om daarmee aan het urencriterium te voldoen. Hij noemt onder meer onderhoud plegen, het onderhouden van de website en het bijhouden van de administratie.

Deel dit bericht