Corona update 2 juni

‘Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook.’

Het kabinet versoepelt vanaf deze week veel coronamaatregelen. Hiermee komt een einde aan de officiële lockdown. Vooral horecaondernemend Nederland haalt opgelucht adem, gezien de restaurants, cafés en terrassen vanaf a.s. zaterdag weer open mogen blijven tot tien uur ’s avonds. Ook andere ondernemers zien weer meer mogelijkheden en kansen, nu stap 4 en stap 5 uit het openingsplan tegelijk zullen worden uitgevoerd. Onder andere omdat sommige ondernemers toch fors op hun reserves hebben moeten inleveren, maakte het kabinet afgelopen donderdag bekend de coronasteunmaatregelen met in ieder geval één kwartaal te verlengen tot het vierde kwartaal van 2021.

De corona update van vandaag geeft meer informatie over de NOW, de TVL, de TOZO, de TONK, het bijzonder uitstel van betaling, diverse kredietfaciliteiten en de verlenging van overige fiscale versoepelingen.

Laten we eerst weer even de agenda erbij pakken, om het volgende vast te leggen:

 • De aanvraag NOW 3.3 (NOW 5) kan nog tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij het UWV;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 (periode maart tot en met mei 2020) kan tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend bij het UWV;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan tot en met 5 januari 2022 worden ingediend bij het UWV;
 • Grote ondernemingen kunnen nog tot donderdag 10 juni 17:00 uur de TVL Q1 2021 aanvragen. TVL Q1 2021 opende namelijk later voor grote ondernemingen;
 • De TVL Q2 2021 opent naar verwachting pas in de 2de helft van juni 2021. Hierover verderop in deze update meer informatie;
 • De TOZO 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) is nog tot en met 30 juni 2021 aan te vragen bij je woongemeente. Bij de TOZO 4 kan een aanvraag met terugwerkende kracht naar de vorige maand worden ingediend;
 • Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 juli 2021;
 • Pas vanaf 1 oktober 2022 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 60 maanden! Hierover verderop in deze update meer informatie;
 • De TONK is verlengd en kan tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd bij je woongemeente. Hierover verderop in deze update meer informatie.

Zoals jullie van ons gewend zijn, mag je bij vragen of voor hulp gerust contact met ons opnemen! Wij staan voor je klaar!

NOW 4.0 (de zesde NOW-aanvraagperiode)

De NOW 4.0 (de zesde NOW-aanvraagperiode) gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021 (de maanden juli t/m september 2021). De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Verdere inhoud blijft ook ongewijzigd. Zoals bijvoorbeeld de loonsomvrijstelling, waarbij de loonsom met 10% mag dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De referentiemaand wordt wel gewijzigd. Dit betekent dat voor de tegemoetkoming zal worden uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

Per wanneer de NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) bij het UWV aangevraagd kan worden laten wij jullie weten in onze volgende corona update.

Goed om te weten: Vanuit het kabinet is besloten om met terugwerkende kracht naar de NOW 3.1 (de subsidieperioden vanaf 1 oktober 2020) de TVL niet meer mee te tellen als omzet voor in de NOW. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies vanaf de NOW 3.1 realiseren. Bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3.1 zullen veel ondernemers door deze wijziging meer subsidie ontvangen.

Ook goed om te weten: voor eventuele terugbetalingen van de NOW-subsidies wordt een soepel beleid gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Referentieperiode vanaf TVL Q2 2021

In onze vorige corona update hebben wij jullie al medegedeeld dat het subsidiepercentage van de TVL voor in het tweede kwartaal van 2021 stijgt van 85% naar 100%. Ongeacht welk omzetverlies (boven de voorwaarden van minimaal 30% omzetverlies) je hebt, ontvang je dus 100% van je vaste lasten als tegemoetkoming.

Verder heeft er een verdere verruiming van de TVL voor in het tweede kwartaal van 2021 plaatsgevonden, namelijk de referentieperiode. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze de omzet over het tweede kwartaal van 2021 vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020. Ondernemers bij wie het omzetverlies in vergelijking met 2019 te gering was (minder dan 30%), kunnen hiermee dus geholpen zijn.

Mocht je dus willen weten welke referentieperiode voordeliger uitvalt neem dan gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.

Goed om te weten: De maximale subsidie voor grote bedrijven – meer dan 250 werknemers – is voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd naar € 1.200.000 in plaats van € 600.000.

Voor in de agenda: Het is voor nu nog onduidelijk per wanneer de TVL Q2 2021 bij de RVO aangevraagd kan worden. Dit zal naar verwachting pas in de 2de helft van juni 2021 zijn. Zodra de datum bekend is laten wij jullie dit weten in onze volgende corona update.

TVL Q3 2021

Vanaf het derde kwartaal van 2021 wordt de TVL-regeling inhoudelijk ongewijzigd voortgezet. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste lasten, naar rato van de omzetdaling.

En ook voor in het derde kwartaal van 2021 blijft het mogelijk om als referentiekwartaal het derde kwartaal van 2020 in plaats van het derde kwartaal van 2019 te kiezen.

Voor in de agenda: Aangezien het derde kwartaal van 2021 nog niet aangebroken is laat het aanvragen van de TVL Q3 2021 nog een tijd op zich wachten. Zodra de datum bekend is laten wij jullie dit weten in één van onze volgende corona updates.

Let op! De TVL wordt aangevraagd op basis van inschattingen. Later moet een definitieve aanvraag worden ingediend. Voor de TVL vanaf het eerste kwartaal van 2021 is daarbij een accountantsverklaring noodzakelijk indien het voorschot meer is dan € 100.000 of indien de definitieve subsidie meer is dan € 125.000.

Goed om te weten: Net zoals voor de NOW heeft het kabinet nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van TVL-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

TVL voor startende ondernemers

Ondernemers die nog niet zo lang geleden zijn begonnen met hun bedrijf kunnen sinds 31 mei 2021 steun aanvragen voor het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om startende ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als referentieperiode voor het omzetverlies wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. De overige voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de algemene TVL-regeling. Er moet sprake zijn van minimaal 30 procent omzetverlies, € 1.500 vaste lasten per kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres.

Voor in de agenda: de startende ondernemers kunnen tot 12 juli 2021 een aanvraag doen bij de RVO.

Update bijzonder uitstel van betaling

Zoals gezegd; het bijzonder uitstel van betaling stopt echt op 1 juli 2021. Alle belastingen waarvoor je na 1 juli 2021 aangifte doet, dien je weer op tijd te betalen! Voor onder meer de loon- en omzetbelasting aangiften houdt dit in dat de belasting over het tweede kwartaal van 2021 respectievelijk de maand juni 2021 weer tijdig voldaan moeten worden.

Voor in de agenda: het aanvragen of verlengen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog maar tot en met 30 juni 2021! Zet deze datum daarom met rood omcirkeld in je agenda!

Versoepeling afbetalingsregeling

In een van onze eerdere corona updates melden wij jullie dat het afbetalen van de belastingschuld, opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, in zou gaan per 1 oktober 2021 voor een periode van 36 maanden tot 1 oktober 2024. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten om de ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Pas vanaf 1 oktober 2022 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 60 maanden! Zodoende krijg je van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om je belastingschulden af te betalen. Indien je versneld wilt afbetalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Let op! Wat gebeurt er als je na het einde van het bijzonder uitstel niet op tijd aangifte doet en betaalt? Dan kom je niet in aanmerking voor de afbetalingsregeling. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is namelijk een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Indien je dus om één of andere reden niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling, dan dien je de openstaande belastingschuld opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling al vóór 1 oktober 2022 te hebben voldaan.

Goed om te weten: de invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%.

TOZO 5

De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) wordt met drie maanden verlengd. De TOZO 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kan je aanvragen bij je gemeente vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.

Naast de verlenging is besloten dat de TOZO 5 ‘meer activerend’ dient te zijn. Dit betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden.

In dat kader is ook besloten om in de TOZO 5 een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de TOZO en wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze deze inrichten.

Goed om te weten: leningen in het kader van de TOZO voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een percentage gelden van 2%. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden worden afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.

TONK

De TONK wordt ook verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder aanvragen zijn geweest dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al aangekondigd hun TONK-regeling sinds 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht tot 1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld.

Kredietfaciliteiten

Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 1 juni 2021 via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via schuldsanering een faillissement te voorkomen. De doelgroep van het TOA-krediet zijn mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het TOA-krediet stelt deze bedrijven in staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de bedrijfsactiviteiten te maken.

Het TOA-krediet zal bestaan uit twee bestanddelen, te weten werkkapitaal en achtergesteld vermogen. Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet worden verstrekt. De ondernemers aan wie het krediet wordt verstrekt, krijgen bovendien 12 maanden gratis coaching bij het weer goed op de rails zetten van het bedrijf.

Goed om te weten: in één van onze vorige corona updates hebben wij jullie geïnformeerd over de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord). Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Met de WHOA kunnen ondernemers die in financiële nood verkeren gemakkelijker regelingen treffen met schuldeisers met betrekking tot de herstructurering van schulden. Daarmee kan – onder voorwaarden – een faillissement worden afgewend.

Overige kredieten
Verder is besloten onderstaande kredietfaciliteiten te verlengen tot 31 december 2021:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C);
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C);
 • Klein Krediet Corona (KKC);
 • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL).

Fiscale versoepelingen verlengd

Tot slot is besloten om ook een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht:

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 • de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers;
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het btw-nultarief op mondkapjes;
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 • het btw-nultarief op coronavaccins en testkits;
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze;
 • het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat groepslessen binnen weer zijn toegestaan.

Deel dit bericht