Corona update 1 december

“Je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen.”

De afgelopen weken zijn we in Nederland geconfronteerd met extra maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus. Het is daarbij gelukt om de bestrijding van het aantal besmettingen te doorbreken, maar de daling in het aantal besmettingen gaat nog te langzaam. Het is daarom hoogst onzeker hoe de decembermaand eruit gaat zien. In hoeverre kunnen we onze familie en vrienden bezoeken tijdens de feestdagen, en mogen de horecaondernemingen en andere getroffen ondernemingen hun deuren op korte termijn wel weer openen? 

De soms naar verhouding onevenredig harde klappen blijven vallen. Daarom is het goed om jullie stap voor stap mee te nemen in het proces van de nieuwe aan te vragen steunmaatregelen. Tot tenminste volgend jaar juli 2021, ligt vanuit het kabinet een plan gereed om ons als ondernemers door deze crisis te leiden. De weg naar (economisch) herstel zal nog lang zijn zo is de verwachting, maar met enig vertrouwen en goede begeleiding kunnen we al een heel eind komen.

In deze update lees je meer over de uitwerking van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de NOW 3. Beide steunmaatregelen zijn tot en met het tweede kwartaal van 2021 tot op zekere hoogte uitgekristalliseerd. Tot slot zal nog worden ingegaan op het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit betreft een aanpassing in het faillissementswet die moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn.

Hulp nodig of vragen? Neem gerust even contact op!

Aanvragen verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020)

Sinds 25 november 2020 is het voor ondernemers mogelijk om de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen voor de periode oktober 2020 tot en met december 2020, de zogenoemde TVL Q4 2020.

De belangrijkste voorwaarden voor de aanvraag in deze periode zijn daarbij: minimaal 30% omzetverlies, minimaal € 3.000 vaste lasten, minder dan 250 werknemers in dienst en vóór 15 maart 2020 staan ingeschreven in het Handelsregister van de KVK. Daarnaast is de verbreding van deze TVL (openstellen alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector, en een subsidie voor de horeca) in principe eenmalig voor in het vierde kwartaal van 2020.

Daarnaast is het goed om te weten dat per heden de TVL is opgedeeld in drie kwartalen (kwartaal 4 2020, kwartaal 1 2021 en kwartaal 2 2021). Per kwartaal dient te worden beoordeeld of aan de voorwaarden van de TVL voldaan wordt. Zo zal de grens van het minimale omzetverlies per kwartaal omhooggaan (voor Q4 2020 is sprake van 30% omzetverlies). Voor ieder afzonderlijke periode dient daarom een nieuwe TVL-aanvraag te worden ingediend bij de RVO. Er kan dus niet gelijk tot en met het tweede kwartaal van 2021 een TVL worden aangevraagd.  

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je hebt hier e-Herkenning niveau 1 of DigiD voor nodig.

Vanaf wanneer het mogelijk is om de TVL Q1 2021 alsmede de TVL Q2 2021 aan te vragen wordt op een later moment bekend gemaakt.

De TVL in combinatie met de NOW

Let op! Je kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken. De TVL Q4 2020 heeft echter invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. Bekijk dus goed jouw mogelijkheden omtrent de aanvraag TVL alsmede de NOW-regeling!

NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. Uiterlijk 13 december aanvragen!

De NOW 3 kent drie tijdvakken. Het eerste subsidieblok, de NOW 3.1, kan nog tot en met 13 december a.s. worden aangevraagd via de website van het UWV. De NOW 3.1 voorziet jouw als ondernemer in de tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. De compensatie van de loonkosten bedraagt hierbij maximaal 80%.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW 3.1 is dat ten minste 20% omzetverlies verwacht wordt over het tijdvak oktober t/m december 2020. Vanaf de NOW 3.2 (januari 2021 e.v.) dient het omzetverlies ten minste 30% per tijdvak te bedragen.

Om deel te nemen aan de NOW 3.1 en verder maakt het niet uit of je hebt deelgenomen aan de NOW 1.0 of de NOW 2.0. Indien je voor het eerste maal gebruik maakt van de NOW-regeling, kun je bij je NOW 3.1 aanvraag ervoor kiezen om de periode voor omzetverlies te laten beginnen op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020.

Indien je een beroep hebt gedaan op een vorige NOW-aanvraag (1.0/2.0), dan dient de omzetperiode altijd aan te sluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 3.1 is vastgesteld op juni 2020.

Om alvast in je agenda te noteren: Voor de NOW 3.2 is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Voor de NOW 3.3 wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Let er tot slot op om als werkgever je werknemers 100% door te blijven betalen!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Op 1 januari 2021 zal het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking treden.

Het doel van de WHOA is om ondernemers hulp te bieden een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te bereiken waarbij de schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. De rechter kan dan een akkoord bevestigen, waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) welke niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Wel gelden daarbij de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en er moet voldoende steun bestaan voor het akkoord.

De bedoeling vanuit het kabinet met dit wetsvoorstel is om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen in hun zoektocht naar private oplossingen om een faillissement af te wenden. Gelet op de economische gevolgen van de coronacrisis kan de WHOA zodoende uitkomst bieden voor diverse ondernemers.

Vooruitlopend op 1 januari 2021 kunnen ondernemers reeds starten met de voorbereidingen. Dit biedt ondernemers nu al de gelegenheid in overleg te treden met hun schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en dit voor te leggen aan schuldeisers (en aandeelhouders). Indien ondernemers hierbij alvast de voorschriften van de WHOA in acht nemen, kan dit direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Deel dit bericht